Maatregelen Coronavirus van college: Jeugdhulp

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

“De contacten met de jeugdhulpaanbieders in de gehele regio lopen via het Inkoopbureau H-10. Het Inkoopbureau is aangesloten bij landelijke overleggen over het waarborgen van de zorgcontinuïteit.”, meldt het college over Jeugdhulp.

De regio, en dus ook Zoetermeer, volgen wij zoveel mogelijk de lijn die door de VNG is uitgedragen. De gemeente biedt financiële zekerheid aan contractpartners om het zorglandschap intact te houden en onzekerheid bij aanbieders weg te nemen. De zorgcontinuïteit heeft hierin de hoogste prioriteit. Dit betekent dat het college het voornemen heeft te betalen ondanks dat er geen of een niet volledige prestatie kan worden geleverd. De wijze waarop behoeft nog een nadere uitwerking. Dat doet het college in afstemming met de VNG. Het uitgangspunt is dat de extra kosten door het Rijk worden gecompenseerd.

De Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk. De VNG is verder in gesprek met het Rijk over de vergoeding van de eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken.

De dienstverlening vanuit het team Jeugd- en Gezinshulp aan jeugdigen en gezinnen gaat zoveel mogelijk door waarbij de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. De contacten met gezinnen worden telefonisch en digitaal (waaronder email, gesprekken via videoverbinding) onderhouden.

Vanuit het Inkoopbureau H-10 wordt in afstemming met betrokken gemeenten en jeugdhulpaanbieders een aanpak uitgewerkt voor jeugdigen en gezinnen die momenteel juist meer zorg nodig hebben, omdat hun dagbesteding of onderwijsplek wegvalt en zorg aan huis ingezet moet worden om escalatie te voorkomen.

Er is een periodiek overleg georganiseerd met betrokken partijen om te komen tot afstemming over de casuïstiek waarin de “acute” veiligheid van kinderen mogelijk in het geding is. Denk hierbij aan ketenpartners zoals Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Crisis Interventie Team regio Haaglanden, Gecertificeerde Instellingen, lokale velden en de Jeugdbeschermingstafels.

Lees meer

De andere maatregelen van het college zijn:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden