Maatregelen Coronavirus van college: Grip 4

Foto: Redactie Zoetermeer (nieuws.nl)

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is opgeschaald tot grip 4, wegens de uitbraak van COVID-19. Dit houdt in dat er een regionaal beleidsteam (RBT) is en een regionaal operationeel team (ROT).

De Voorzitter Veiligheidsregio is voorzitter van het RBT. Gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor de maatregelen die in de gemeente genomen worden, de communicatie vanuit de gemeente en de advisering aan de burgemeester. De Voorzitter Veiligheidsregio heeft op grond van GRIP 4 een aantal bevoegdheden van openbare orde en veiligheid. Hierdoor is coördinatie op lokaal-overstijgende activiteiten en vraagstukken mogelijk.

Voor de gemeente Zoetermeer is er een sectie bevolkingzorg actief en is er een regionale taakorganisatie communicatie. Het Gemeentelijke Team Incidentbestrijding (GTI) Zoetermeer staat in nauw contact met het ROT en RBT. Er is dagelijks contact tussen het GTI en de VRH.

Wat is GRIP?

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. De GRIP structuur is in het leven geroepen om de opschaling van de hulpverleningsdiensten ordentelijk te organiseren. GRIP heeft betrekking op de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing door de hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio. De GRIP structuur is in het leven geroepen om de opschaling van de hulpverleningsdiensten ordentelijk te organiseren.

De opschalingsniveaus zijn:

  • GRIP 1: Bronbestrijding
  • GRIP 2: Bronbestrijding -en effectgebied
  • GRIP 3: Bedreiging van welzijn van bevolking
  • GRIP 4: Gemeenteoverschrijdend incident
  • GRIP 5: Bovenregionaal incident

Lees meer

De andere maatregelen van het college zijn:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden