Maatregelen Coronavirus van college: Evenementen

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Evenementen van meer dan 100 personen zijn niet toegestaan en conform de noodverordening Haaglanden strafbaar. Team handhaving en de politie treden op als deze maatregel overtreden wordt.

De organisatoren van evenementen tot en met 31 mei worden pro-actief door de gemeente benaderd om te na vragen of het evenement nog plaatsvindt, en/of verdere planvorming verstandig is.

Voor een aantal grotere evenementen die de komende maanden gepland staan, beoordeelt het college op korte termijn hoe daarmee om te gaan. Daarbij wordt de landelijke lijn gevolgd en is contact met de evenementenorganisaties. Dat betreft onder meer het Muziekfeest en Koningsnach en -dag en oranjeborrel.

De Oranjestichting Zoetermeer heeft besloten de door hen te organiseren activiteiten voor Koningsdag niet door te laten gaan. Verder wordt voor evenementen omtrent 75 jaar vrijheid en 4 en 5 mei, in lijn met het nationaal comité 4 en 5 mei een passend programma opgesteld eveneens in lijn met richtlijnen van het kabinet. Naar verwachting wordt op korte termijn meer duidelijk hierover. Het college neemt uiterlijk begin april, in samenwerking met de landelijke Kanselarij der Nederlandse Orden, een besluit over hoe de lintjesregen op 24 april wordt vormgegeven.

Lees meer

De andere maatregelen van het college zijn:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden