Maatregelen Coronavirus van college: Ondernemers

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het college schrijft over de meetregelen die de gemeente treft voor ondernemers: “Er is een pakket aan landelijke maatregelen afgekondigd om de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.”.

De landelijke maatregelen gaan om tijdelijke tegemoetkoming van loonkosten, versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging van boetes, verruiming van het garantiefonds ondernemersfinanciering, rentekorting voor kleine ondernemers, tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven, compensatieregeling voor getroffen sectoren.

Er zijn twee maatregelen met een specifieke rol ligt voor gemeenten: extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en toeristenbelasting. Daarnaast neemt Zoetermeer een aantal aanvullende maatregelen.

Zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning voor hun levensonderhoud krijgen. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor de gemeente Zoetermeer de bijstandsregeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit en verzorgt daarmee ook de uitvoering van deze nieuwe regeling.

Debiteurenbeheer gemeente

Op het gebied van debiteurenbeheer zal de gemeente coulant omgaan met ondernemers die aangeven dat zij niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van de Corona-crisis. In die gevallen kan de betalingsverplichting opgeschort worden tot 31 augustus 2020.

Lees meer

De andere maatregelen van het college zijn:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden