Maatregelen Coronavirus van college: Maatschappelijke ondersteuning

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het college schrijft in een uitgebreid memo aan de raad: “Samen met maatschappelijke partners zijn maatregelen genomen om dienstverlening te continueren en mensen die in de knel komen te blijven ondersteunen.”

Begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden

De gemeente heeft aan alle aanbieders van Individuele ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden) gevraagd om prioriteit te geven aan zorgcontinuïteit. De aanbieders bekijken per geval welke ondersteuning in ieder geval door moet gaan en wat tijdelijk wat minder kan. Door de minder noodzakelijke zorg af te schalen houden zij voldoende capaciteit vrij voor de noodzakelijke zorg, zoals bijvoorbeeld de maaltijdvoorziening. Als het verantwoord is om zorg op afstand te bieden (bijvoorbeeld telefonisch) dan doen ze dat. Vooral voor klanten die individuele begeleiding krijgen, is dat tijdelijk een realistisch alternatief. Locaties voor dagbesteding zijn vaak gesloten omdat het te risicovol is om deze kwetsbare mensen bij elkaar te zetten. De aanbieders houden wel telefonisch contact met hun klanten die thuis zitten en grijpen in als escalatie dreigt. Uit de berichten die de gemeente ontvangt van aanbieders blijkt dat zij op dit moment nog in staat zijn om verantwoorde zorg te leveren, zij het soms wel minder of op een andere manier (meer telefonisch).

Hulpmiddelen

Met de hulpmiddelenleveranciers zijn geen bijzondere afspraken gemaakt, de dienstverlening loopt door.

Regiotaxi

Door de MRDH is een nieuw contract met de Regiotaxi afgesloten om de continuïteit te waarborgen. Daarbij rijdt de regiotaxi alleen medisch noodzakelijke ritten naar bijvoorbeeld huisarts en polikliniek. De regiotaxi roept mensen daarbij op de hygiëneregels in acht te nemen en alleen te reizen als het strikt noodzakelijk is.

Meldpunt Bezorgd, Bemoeizorg OGGZ, inloop GGZ, Wet verplichte ggz en Wet tijdelijk huisverbod

Alle locaties van de betrokken organisaties zijn gesloten, maar de bureaudiensten blijven telefonisch bereikbaar. In plaats van fysiek contact bespreekt men alternatieve contactmogelijkheden met cliënten. Dat kan bijvoorbeeld zijn telefonisch contact, videobellen of digitaal contact. Om vitale functies uit te voeren zoals de wet tijdelijk huisverbod, meldpunt bezorgd, verkennend onderzoek en het horen onder de WvGGZ en andere (wettelijke) veiligheidszaken wordt maatwerk geleverd. Op basis van triage, urgentie, medische noodzaak of wanneer de veiligheid in het geding is, gaat men wel op huisbezoek met de nodige beschermende maatregelen.
Beschermd wonen De educatie- en participatiecentra CJOE zijn gesloten. Bewoners hebben een eigen kamer. Bezoek op de locaties voor Beschermd wonen kan niet plaats vinden. Er is alleen telefonisch en mailcontact mogelijk. De zorgtoeleiding blijft telefonisch bereikbaar.

Maatschappelijke Opvang

De gemeente Den Haag biedt daklozenopvang, ook voor Zoetermeerders. De gemeente Den Haag heeft samen met de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis twee extra opvanglocaties voor daklozen geopend om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Alle locaties bieden 24 uurs opvang. De opvang gebeurt in beperkte groepen. Daarnaast is een hotel ingericht als opvangplek. Wie nu al gezondheidsklachten heeft, wordt apart opgevangen. Zieke cliënten verblijven in quarantaine op de eigen kamer.

Voedselbank

De Voedselbank is in elk geval tot en met 6 april aanstaande gesloten. Mensen die een pakket nodig hebben, kunnen elke week een supermarktbon van € 15,- ophalen bij het afgiftepunt. De reden van de sluiting is dat de aanvoer van voedsel onzeker is geworden en de Voedselbank niet in staat is voldoende bescherming te bieden aan klanten en vrijwilligers.

Initiatieven zorg voor elkaar Het is indrukwekkend om te zien hoeveel oog bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven voor elkaar hebben. In de stad zijn talloze voorbeelden zichtbaar van mensen die elkaar helpen. Zo is de website www.zoetermeervoorelkaar.nl online gegaan om burenhulp te regelen.

Lees meer

De andere maatregelen van het college zijn:

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden