Wijktuinen Noordhove niet gered

Foto: Redactie Zoetermeer

De raad heeft gisteren met 17 stemmen voor en 19 stemmen tegen, de motie die was opgesteld door Zó! Zoetermeer en GroenLinks om de wijktuinen Noordhove te behouden, verworpen. Dat wil nog niet zeggen dat er direct al sprake is van woningbouw op die locatie.

‘We vinden het heel jammer dat er net niet genoeg steun was voor de motie, want dan waren de wijktuinen in een keer buiten de gevarenzone,’ zegt Marijke van der Meer van Zó!, ‘maar er wordt nog verder gesproken over deze locatie, en dan zullen we wéér een pleidooi houden om er geen huizen neer te zetten.’

Woningbouwlocaties

Een motie die het wel haalde vraagt aan het college ‘om de solitaire locaties welke voor 3 juli 2017 een invulling als wijktuin e.d. hebben gekregen terughoudend te gebruiken bij het zoeken naar woningbouwlocaties en pas tot een dergelijke ontwikkeling over te gaan na besluitvorming door de raad daarover.’ Of dat soelaas biedt voor de wijktuinen is niet helemaal zeker omdat in het raadsvoorstel de locatie al is benoemd als woningbouwlocatie en niet meer ‘gezocht’ zal worden.

Er zijn nog kansen

Gele stippen

Van der Meer: ‘Gelukkig hebben we ook een amendement aangenomen dat is opgesteld door Zó! en mee-ingediend door LHN waarin staat dat alle kleinere locaties (de zogenaamde gele stippen) in een overzicht aan de raad moeten worden voorgelegd ter besluitvorming. De wijktuinen horen daarbij, dus als dat raadsvoorstel er is, hebben we weer een kans om de tuinen te kunnen behouden. Wij geven het nog niet op.’

Reacties