Boin en Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie

Foto: Gemeente Zoetermeer

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft op 11 september 2017 de heren J.W.H. (Jan) Boin en J.A.L. (Jan) Velner benoemd tot raadslid voor de SP-fractie.

Deze benoemingen vloeien voort uit het vertrek van ing. W.D. (Daniël) Westhoek en F. (Fred) van Elleswijk. De gemeenteraad nam in de raadsvergadering van 3 juli 2017 al afscheid van Daniël Westhoek. Maandagavond schonk de raad aandacht aan de beëindiging van het raadlidmaatschap van de heer Van Elleswijk.

Reacties