Burgemeester kondigt langdurige sluiting club Magnum aan

Burgemeester Aptroot
Foto: Gemeente Zoetermeer

Burgemeester Aptroot heeft in een memo aan de gemeenteraad geschreven dat hij Club Magnum voor een periode van een half jaar sluit. Het incident met de handgranaat was de druppel die de emmer deed overstromen. De burgemeester zet zijn besluit kracht bij met een aantal argumenten.

Burgemeester Aptroot noemt in zijn memo de volgende argumenten:

  • het is het tweede zeer ernstige incident dat binnen korte tijd bij deze club plaatsvindt;
  • er is grote maatschappelijke onrust bij de leden en bezoekers van de omliggende (sport)clubs ontstaan. Dit is voor mij aanleiding om aanstaande maandag met bestuursleden van de omliggende (sport)clubs in gesprek te gaan;
  • de club één van de veiligheidsafspraken niet volledig is nagekomen;
  • het handhaven van de openbare orde voor mij van veel groter belang is dan de (financiële) belangen van de eigenaar van de club.

Bij mijn besluitvorming heb ik het feit dat de eigenaar van de club in zekere zin slachtoffer is van de incidenten meegewogen. Alles overziende ben ik echter van mening dat ik als het gaat om het handhaven van de openbare orde zelfs dit gegeven, het slachtofferschap, van minder belang acht. Daarin word ik gesterkt door recente uitspraken van rechters.

'

Reacties

article
21035
Burgemeester kondigt langdurige sluiting club Magnum aan
Burgemeester Aptroot heeft in een memo aan de gemeenteraad geschreven dat hij Club Magnum voor
https://zoetermeer.nieuws.nl/gemeente/21035/burgemeester-kondigt-langdurige-sluiting-club-magnum-aan/
2018-12-07T15:39:02+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/397/2018/10/10144101/Charlie-Aptroot-header.gif
Gemeente