Zuid-Holland omarmt deltaplan voor natuur

Foto: Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is partner geworden van het ‘Deltaplan biodiversiteitsherstel’. Dit is een groep bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die het verlies aan planten en dieren in Nederland wil tegengaan.

Gedeputeerde Berend Potjer sprak op 30 januari met wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center af dat zij binnen dit netwerk gaan samenwerken.

Niet vanzelf

Berend Potjer: “We zijn trots op de natuur in Zuid-Holland. Van plassen tot duinen en van rivieren tot bossen; je vindt het hier allemaal dicht bij huis. In onze dichtbevolkte provincie is al dat groen niet vanzelfsprekend. In en rond onze natuurgebieden werken we hard aan extra ruimte voor planten en dieren. Maar vooral daarbuiten gaat het nog altijd niet vanzelf. Samen met de partners van het deltaplan willen we ook in stedelijke en agrarische gebieden kansen benutten voor de natuur. Ik zie stadsparken voor me met veel wilde bloemen, bijen en vlinders. En weilanden vol koeien, klaprozen en weidevogels.”

80.000 voetbalvelden natuur

Op dit moment investeert de provincie in het realiseren van het Natuurnetwerk Zuid-Holland. Het Natuurnetwerk Zuid-Holland is een geheel van grotere en kleinere natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn waar planten en dieren kunnen groeien en bloeien en zich kunnen verspreiden. In 2027 moet dat netwerk bestaan uit ruim 40.000 hectare hoogwaardige natuur. Dat staat gelijk aan 80.000 voetbalvelden. Veel is al gerealiseerd en we werken er hard aan om dit netwerk de komende jaren compleet te maken.

Beschermen icoonsoorten

Daarnaast spant de provincie zich in, samen met inwoners en bedrijven, om de leefgebieden van 40 icoonsoorten te beschermen. Deze planten en dieren zijn kenmerkend voor Zuid-Holland en geven aan hoe gezond de Zuid-Hollandse natuur is. Als het goed met de icoonsoorten gaat, gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Ook de samenwerking met de partners van de 2 Nationale Parken Hollandse Duinen en NLDelta Biesbosch-Haringvliet levert kansen op voor de natuur.

Deltaplan biodiversiteitsherstel

Het doel van het Deltaplan biodiversiteitsherstel is om op een positieve manier en aan de hand van concrete projecten de teruggang van biodiversiteit tegen te gaan. Vooral de samenwerking met bedrijven en landbouworganisaties biedt mogelijkheden om te werken aan kansen voor planten en dieren in stedelijke en agrarische gebieden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden