Informatie van Provinciale Staten als open data beschikbaar

Foto: Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de informatie van de Provinciale Staten beschikbaar gesteld als open data. Ook de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland en Utrecht hebben dat gedaan.

Het gaat om moties, amendementen, besluiten, statenvragen en brieven. Deze informatie is nu beschikbaar voor app-ontwikkelaars die hier mogelijk nieuwe toepassingen mee kunnen bouwen voor Statenleden, journalisten en andere geïnteresseerden.

App-Challenge

Met een App-challenge dagen de provincies ontwikkelaars uit om een app-idee in te zenden waarmee provinciale besturen eenvoudiger te volgen zijn voor inwoners, journalisten en andere geïnteresseerden. De provincies stellen hiervoor een ontwikkelbudget beschikbaar van €30.000.

Ideeën inzenden

App-ontwikkelaars kunnen ideeën inzenden voor de app-challenge via een speciale website: challenge.openstateninformatie.nl. De deadline is 9 december 2018. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op 12 december. De winnende app wordt voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 gelanceerd.

Actieplan Open Overheid

Sinds 2018 ontsluiten 108 gemeenten hun raadsinformatie als open data in samenwerking met VNG en Open State Foundation. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd hiermee de website WaarOverheid.nl gebouwd. Deze site zet raadsinformatie automatisch op de kaart met slimme algoritmes en geeft gebruikers een seintje wanneer de raad over hun wijk of buurt spreekt. Vanuit het Actieplan Open Overheid 2018-2020, werken gemeenten en provincies samen om hun besluitvorming beschikbaar te stellen als goed toegankelijke open data. Deze overheden werken daarom aan standaarden en opschaling zodat besluitvorming in de toekomst transparanter wordt en hiermee de democratie kan versterken.

Kick-off op 9 november en meer informatie

Alle informatie over de app-challenge is te vinden via challenge.openstateninformatie.nl. Voorlopig staat de verdere informatie op openstate.eu/stateninformatie.

Op vrijdag 9 november (vanaf 13.00 uur) wordt in Utrecht een brainstormsessie georganiseerd. Tijdens deze sessie krijgen geïnteresseerden meer informatie over de app-challenge, de databronnen, er wordt een inspiratie workshop gegeven en zowel tijdens de brainstormsessie als de borrel is er gelegenheid om ideeën uit te wisselen of teams te vormen. Inschrijven voor deze sessie kan door dit formulier in te vullen.

Open Stateninformatie en de app-challenge zijn een initiatief van de provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Open State Foundation, uitgevoerd met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Open Stateninformatie is doorzoekbaar via: https://zoek.openstateninformatie.nl/, via deze pagina is ook informatie te vinden over het gebruik van de open data om zelf je eigen app te bouwen met deze data.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden