PVV opgetogen met aangenomen motie

Foto: Redactie Zoetermeer (nieuws.nl)

De PVV is opgetogen dat tijdens het voorjaarsdebat op een motie van PVV, Zoetermeer Vooruit, FvD, VVD, LHN en PDVZ met de naam “Geen voorrang statushouders sociale huur” is aangenomen.

In Zoetermeer kennen we een enorme woningnood. De vraag naar woningen is gigantisch, de reeds lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen blijven alsmaar verder oplopen en wordt het steeds moeilijker voor inwoners om aan een woning te komen. Tegelijkertijd worden steeds meer doelgroepen aangewezen op één en de zelfde sociale sector, waardoor deze nog verder onder druk komt te staan. Dit komt volgens de PVV met name door de huisvesting van statushouders en de wijze waarop onze gemeente daar tot op heden mee is omgegaan.

Volgens de PVV verleent de gemeente Zoetermeer bij de toewijzing van sociale huurwoningen nog steeds voorrang aan statushouders, waardoor direct verdere verdrukking ontstaat voor reguliere woningzoekenden. Dit terwijl het al enige tijd niet meer verplicht is om statushouders voorrang te verlenen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, en de taakstelling vanuit het Rijk ook op een andere manier kan worden gehaald.

Eerder bleek al dat er in 2018, 2019 en de eerste helft van 2020 in Zoetermeer 112 sociale huurwoningen werden bijgebouwd, maar dat er in diezelfde periode 109 sociale huurwoningen aan statushouders werden bemiddeld. Deze doelgroep met een tijdelijke verblijfsvergunning zou echter, gelet op de tijdelijke vraag ook gediend zou zijn met flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen, terwijl de schaarse sociale huurwoningen die veelal een langdurig karakter hebben zouden moeten gaan naar mensen met een langdurige vraag, namelijk de reguliere woningzoekenden op de wachtlijsten.

De PVV is van mening dat het gelet op de grote druk op de sociale voorraad, alsmede de steeds verder oplopende wachtlijsten, het niet verantwoord of eerlijk is om de voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen in stand te houden. Daarom diende PVV Zoetermeer samen met Zoetermeer Vooruit, FvD, VVD, LHN en PDVZ een motie in waarin we het college verzoeken het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen, en noodwoningen om aan de taakstelling vanuit het Rijk te voldoen, en hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer dan wel andere relevante beleidsdocumenten.

De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 18 stemmen tegen, waardoor de raad duidelijk heeft gemaakt van de voorrang voor statushouders in Zoetermeer af te willen en daartoe actie vereist.

Reacties

Cookieinstellingen