CDA Zoetermeer: kwetsbare ouderen verdienen meer aandacht gemeente

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het CDA Zoetermeer maakt zich zorgen om financieel kwetsbare ouderen. Voor veel ouderen in een financieel kwetsbare positie zijn wetten en regels namelijk te ingewikkeld. De afstand tot de overheid is vaak groot of er is gebrek aan vertrouwen.

“De Nationale Ombudsman concludeert in zijn onderzoek ‘Met te weinig genoegen nemen’ dat ouderen niet altijd gebruik maken van inkomensvoorzieningen, terwijl ze daar wél recht op hebben,” aldus CDA-raadslid David Weekenstroo. “Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum. Wij zijn erg benieuwd wat het Zoetermeerse college gaat doen met het onderzoek en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.”

Het CDA Zoetermeer vindt het belangrijk dat ouderen mee kunnen doen in de samenleving. “Het rapport van de Nationale Ombudsman geeft ons reden tot zorgen over hoe ouderen mee kunnen komen in de huidige maatschappij. Uit het rapport blijkt namelijk dat veel ouderen hun recht op inkomensvoorzieningen niet weten te benutten,” vertelt Weekenstroo. “Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen baat hebben bij een proactieve houding vanuit instanties -in dit geval de gemeente- om aanspraak te maken op voorzieningen waar ze recht op hebben. Het CDA vindt dat ook Zoetermeerse ouderen in kwetsbare posities in begrijpelijke taal benaderd moeten worden. De focus zou daarbij moeten liggen op visuele en mondelingen communicatie en niet op schriftelijk. Voor hen komt dat over als afstandelijk.”

Ook geeft de ombudsman aan dat er gegevensuitwisseling moet plaatsvinden tussen instanties. Bij de Toeslagenaffaire is gebleken hoe moeilijk dat is. Onze zorgen zijn dan ook hoe de gemeente dat vorm kan geven.

Reacties

Cookieinstellingen