CDA Zoetermeer: meer zicht op kosten en baten duurzame ambities

Klaasjan de Jong (CDA)
Foto: Redactie Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer staat voor een enorme opgave. In 2040 moeten alle gebouwen van het aardgas af. Dat betekent dat over nog geen 20 jaar alle energie die nodig is om gebouwen in Zoetermeer te verwarmen en te koelen én de energie voor warm water duurzaam moet worden opgewekt.

En dat gaan alle inwoners en bedrijven merken. “Het CDA Zoetermeer ondersteunt deze ambitieuze doelstelling,” verzekert CDA-raadslid Klaasjan de Jong. “Maar wij hebben ook behoefte meer inzicht in de kosten en baten van onze ambitieuze duurzame ambities, anders loop je de kans dat alles vastloopt.”

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte (TVW) hebben vastgesteld. In de TVW leggen gemeenten hun plannen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving vast. Gisteren sprak de raad over de voorloper van deze visie. Later dit jaar volgt de conceptversie.

Financieel steuntje

“Om echt werk te maken van duurzaamheid, zullen we samen de schouders eronder moeten zetten en samen de nodige investeringen moeten betalen,” aldus Klaasjan de Jong. “Het is noodzakelijk dat de overheid dat organiseert. Wij vinden een revolverend duurzaamheidsfonds de beste manier om duurzaamheid te financieren. Een revolverend fonds is een pot geld waaruit inwoners een bedrag kunnen lenen voor duurzame investeringen aan hun woning. Als woningen geïsoleerd zijn, begint het terugverdienen en kunnen ze de lening aflossen.”

Haalbaar en betaalbaar

“In de startnotitie wordt gesproken van ‘woonlasten neutraal’, en over ‘haalbaar en betaalbaar’. “Maar dit gebeurt zonder dat wij goed weten hoe kosten en opbrengsten zich tot elkaar verhouden. Dat moeten we echt beter in beeld hebben. Tot dusver praten we volop over ambities, maar als het zicht op de kostprijs van die ambities er niet is, loop je het risico dat het hele project vast loopt. Dat willen wij voorkomen. We hebben de aarde in bruikleen en dat verplicht ons om er zuinig mee om te gaan. Dat geldt ook voor onze gemeentefinanciën.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden