PVV Zoetermeer wil mobiele toezichtposten

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De fractie van PVV Zoetermeer heeft aan het College schriftelijke vragen gesteld over het inzetten van een mobiele toezichtspost voor het verbeteren van de veiligheid in Zoetermeerse wijken.

De mobiele toezicht post is in Rotterdam dusdanig succesvol dat er op korte termijn een tweede bij komt. Wanneer er in de wijk een probleem is en mensen zijn bezorgd door overlast, geweld, jongerenproblematiek of drugs dealen, dan kan de mobiele wijkpost worden ingezet. Door hun grote mobiliteit zijn de toezichtsposten makkelijk inzetbaar voor een zeer breed scala aan veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Dit vergroot niet alleen de zichtbaarheid van politie en handhaving, maar laat ook zien dat de gemeente serieus aandacht heeft voor de problemen in de wijk en maakt het laagdrempeliger om problemen aan te kaarten.

De PPV Zoetermeer wil weten of het college meer informatie heeft over de ervaringen met mobiele toezichtposten en vraagt of het college bereid is om een pilot op te zetten. De vraag of de overlast in Zoetermeer vergelijkbaar is als die in de grootstedelijke probleemwijken met de mobiele toezicht posten wordt aangepakt, is achterwege gebleven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden