Zó! Zoetermeer en VVD willen spoeddebat over Horeca

Foto: Redactie Zoetermeer (nieuws.nl)

De fracties van Zó! Zoetermeer en VVD hebben aangedrongen op een spoeddebat rondom de toezeggingen van de burgemeester met betrekking tot de maatregelen rondom de horeca.

De burgemeester heeft aan de raad een aantal toezeggingen gedaan. In een memo heeft de burgemeester aangegeven meer tijd nodig te hebben om deze maatregelen helder te krijgen. Met name de juridische (on)mogelijkheden en de complexiteit voert de burgemeester als redenen aan.

Het aangekondigde pakket met maatregelen heeft ten eerste betrekking op de APV en horeca en heet ten tweede betrekking op het stoppen van het aanhoudende geweld bij de nachtclubs. In zijn memo kondigt de burgemeester al aan dat de nog aan te stellen ‘regisseur ondermijning’ zich primair gaat richten op een structurele oplossing voor de ernstige problematiek in het Van Tuyllpark. De nog te benoemen regisseur krijgt in ieder geval de opdrachten mee om een inventarisatie te maken van de mogelijke maatregelen en het inzichtelijk maken van eventuele knelpunten om dit samen met alle gemeentelijke beleidsterreinen op te lossen.

De burgemeester geeft ook aan dat externe advocaten zijn ingehuurd om onder andere te kijken naar de privaatrechtelijke aspecten en de Horecasanctiestrategie Openbare Orde. De contacten met andere gemeenten worden benut voor het uitwisselen van ervaringen en best practices. Nieuwe mogelijkheden worden besproken, onder andere met de gemeente Amsterdam. Deze gemeente heeft recent een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd en ontwikkeld.

De fracties van Zó! Zoetermeer en VVD geven in hun aanvraag voor het spoeddebat niet aan over welke aspecten van de memo zij de discussie aan willen gaan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden