De Zoetermeerse VVD: Ook voor Turken en EUmigranten inburgering verplichten

Foto: VVD Zoetermeer

De NOS schrijft: ‘’Turkse nieuwkomers hoeven niet in te burgeren, omdat Turkije een associatieverdrag heeft met de EU en EU-burgers zijn in Nederland niet inburgeringsplichtig. Desondanks laat het kabinet de juridische mogelijkheden onderzoeken om ook voor Turken inburgering te verplichten.’’

De Zoetermeerse VVD wil dat de gemeente, net als de gemeente Rotterdam vooruitstrevend is, lef toont en hier niet op wacht.

Veel, voornamelijk vrouwelijke migranten verdwijnen in subculturen omdat ze niet goed of geen Nederlands spreken en onze samenleving niet hebben leren kennen. Vivianne Raadslid VVD Zoetermeer: in alles wat wij voorstellen is het ons doel om Zoetermeerders zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk mee te laten doen. Taal en werk zijn voor ons randvoorwaarden.

Inburgering loopt via een wettelijk traject voor veel nieuwkomers. Voor gezinsmigranten uit Turkije zou dit betekenen dat ook zij wat raadslid Van Yperen betreft, via een traject de Nederlandse taal moeten leren spreken en regelingen en voorzieningen leren kennen.

Bovendien sterkt het hen om een eigen netwerk op te bouwen en onafhankelijk te kunnen participeren in de samenleving.

De Zoetermeerse VVD heeft al eerder vragen gesteld over inburgering, de Taaleis en het stimuleren van de Voorschoolse opvang bij inwoners met een migratie achtergrond. De VVD wilt dat iedere nieuwkomer zo snel mogelijk de Nederlandse taal leert en betrouwbare informatie krijgt over regelingen en verplichtingen in Nederland en roept het college dan ook op dit voor Zoetermeer uit te werken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden