VVD: “Fraude bij taalscholen groeit. Inburgeren is meer dan een papiertje halen!”

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het aantal meldingen van misbruik en fraude bij taalscholen voor inburgeraars is opnieuw gestegen. Dat meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer: in twee jaar 390 klachten over misstanden waarvan 121 in het afgelopen half jaar bij in totaal 110 instellingen.

De Zoetermeerse VVD vraagt zich af of inburgeraars in Zoetermeer hun taallessen alleen ontvangen van de gecertificeerde opleiders of dat deze inburgeraars ook gebruik maken van andere niet-gecertificeerde opleiders.

VVD raadslid Raymund Zinck: ‘Inburgeren en integratie in Nederland begint bij het leren van de Nederlandse taal. Alleen zo kan de nieuwe inwoner een baan vinden en zo kan een inburgeraar een echte plek in onze samenleving verwerven. Goed taalonderwijs is daarom essentieel. Over de kwaliteit mag geen twijfel bestaan’.

Het door de minister gesignaleerde misbruik is gerelateerd aan de €10.000 die asielmigranten nu nog van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen lenen voor hun inburgering. De VVD wil weten of het college in beeld heeft hoeveel inburgeraars op dit moment via DUO een lening hebben ontvangen voor het volgen van taallessen.

VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering van kracht en hebben gemeenten weer de regie. De VVD wil daarom weten op welke wijze de gemeente zich voorbereid op deze wet en welk rol de gemeente hierin speelt in de richting van de arbeidsmarkt’.

De VVD vraagt daarom het college of zij nu al mogelijkheden ziet om, in aanloop naar de nieuwe Wet Inburgering, de kwaliteit van taalbureaus aan te scherpen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden