D66 wil groene buurtveldjes sparen

Foto: D66 Zoetermeer

D66 blijft zich sterk maken voor groene wijken. De gemeenteraad heeft deze week besloten dat in alle Zoetermeerse wijken op nu nog groene veldjes bijgebouwd mag worden.

D66 is teleurgesteld over dit raadsbesluit. “Veel van onze woonwijken zijn best wel sterk verdicht,” aldus D66 raadslid Willem Bos, “wat groen in de omgeving geeft wat lucht in de buurt, maakt de wijken leefbaar en leuk voor kinderen om in te spelen. Die kant willen wij uit.”

Zoetermeer zou volgens het nieuwe Woningbouwprogramma er de komende jaren 10.000 tot 15.000 woningen bijkrijgen. Door het College van B&W werd dit aangeduid met de Schaalsprong. “D66 heeft van het begin af aan erop aangedrongen om vooral een schaalsprong in kwaliteit te maken,” legt D66 fractievoorzitter Cora Huijbens uit, ”het aantal woningen mag niet maatgevend zijn, de kwaliteit van de stad, wijk en buurt dient voorop te staan.” D66 wil een groot aantal van deze nu nog groene locaties in de wijken sparen en het groen behouden voor de buurt. Komende jaren kan volgens D66 ruimschoots gebouwd worden op vrijvallende bedrijfsterreinen en door transformatie van kantoren.

Voorbeelden van nu nog groene locaties waar gebouwd mag worden: Abrikozengaarde, Buizerdveld, Reigersblauw, Toverberg, volkstuinen Zwaardslootse weg en Voorweg.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden