Agent niet vervolgt voor dodelijk schietincident

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft besloten een politieagent van de eenheid Den Haag niet te vervolgen voor zijn betrokkenheid bij een schietincident op 8 oktober 2018 in de Breestraat in Delft.

Tijdens dit incident schoot de politieambtenaar in de richting van een bestuurder en bijrijder van een scooter. De bijrijder, een 18-jarige man uit Zoetermeer, is kort erna in het ziekenhuis overleden.

De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar het vuurwapengebruik door de politieagent. Op basis van dit onderzoek heeft het OM geconcludeerd dat het schieten enerzijds gerechtvaardigd was omdat de politieagent dacht dat de bijrijder zijn doorgeladen vuurwapen op hem richtte met de bedoeling hem te beschieten, anderzijds was het geoorloofd ter aanhouding van vuurwapengevaarlijke verdachten die zich onttrokken aan hun aanhouding. Er is naar het oordeel van het OM geen grond om de politieambtenaar te vervolgen.

Het schietincident

In de vroege ochtend van 8 oktober komt een scooter met daarop twee mannen de Breestraat in Delft in gereden. Een beveiliger van de daar gevestigde coffeeshop houdt toezicht. Ook is een politieagent aanwezig. De agent heeft nachtdienst en is tijdens zijn ronde in gesprek gegaan met de beveiliger. De agent en de beveiliger zien de scooter stoppen voor de coffeeshop. De bijrijder stapt af en heeft een vuurwapen in zijn hand. In de beleving van de politieagent lijkt het op een automatisch vuurwapen dat wordt doorgeladen.

De bijrijder richt het wapen op het pand van de coffeeshop. Op dat moment roept de politieambtenaar luidkeels ‘Politie’ in de richting van de mannen. De bijrijder draait, met het wapen in zijn hand, in de richting van de politieagent en de beveiliger naast hem. De agent vreest voor zijn leven en dat van de beveiliger. Hij is bang dat er een vuursalvo op hen afgevuurd zal worden. Er is geen tijd voor een waarschuwingsschot en de dreiging is te groot. De politieambtenaar schiet vervolgens vijf maal in drie seconden.

De mannen op de scooter vluchten. Kort erna overlijdt de bijrijder in het ziekenhuis. Hij is geraakt door een op de straatstenen afgeketste politiekogel. De politieagent verklaart dat de eerste vier schoten in een noodweersituatie zijn afgevuurd. Het vijfde schot is aanhoudingsvuur, gericht op de aanhouding van de mannen.

Oordeel OM: Geen noodweer, wel putatief noodweer

De politieambtenaar en de beveiliger werden, volgens het Openbaar Ministerie, geconfronteerd met twee mannen op een scooter, waarvan er één gewapend was, op een plek waar vaker geweldsincidenten hebben plaatsgevonden waarbij daadwerkelijk is geschoten. Het OM is tegelijkertijd ook van oordeel dat de draaiende beweging van de bijrijder in de richting van de politieambtenaar en de beveiliger op basis van de camerabeelden meer op een verschrikt opzij kijken, dan op het bewust op hen richten van het wapen. Geen noodweer, maar wel vindt het OM dat sprake is van putatief noodweer. Dat is een vorm van noodweer waarbij de persoon die geweld gebruikt dénkt dat hij wordt aangevallen en zich verweert, maar later blijkt dat hij zich te goeder trouw in de feitelijke situatie heeft vergist. Het OM maakt de beoordeling op basis van alle feiten en omstandigheden. Het oordeel van het OM is dat er sprake is van een verschoonbare dwaling ten aanzien van de feiten. Aangezien er geen alternatief was om op dit incident te reageren en schieten in dit geval als proportioneel aan te merken is, is het handelen van de politieambtenaar naar het oordeel van het OM gerechtvaardigd op grond van putatief noodweer.

Geoorloofd schieten ter aanhouding

Het OM spreekt zich ook uit over het al dan niet geoorloofd schieten ter aanhouding. Het OM vindt dat de twee redenen die een agent kan hebben om legitiem zijn vuurwapen te gebruiken bij een aanhouding hier aan de hand zijn. Agenten mogen hun vuurwapen gebruiken om een persoon aan te houden van wie mag worden aangenomen dat hij een vuurwapen bij zich heeft en dit ook zal gebruiken en als iemand zich aan zijn aanhouding onttrekt terwijl hij wordt verdacht van een misdrijf waarop vier jaar of meer is gesteld.

Agent handelt zoals mag worden verwacht en zoals hij tijdens opleiding en trainingen heeft geleerd

Het openbaar Ministerie vind ook dat het gebruikte geweld dat voor de aanhouding gebruikt is proportioneel is. Ook was er geen andere reactie mogelijk. De bijrijder had immers een wapen dat hij aan het doorladen was, met de bedoeling op de coffeeshop te gaan schieten. Het betreffende pand was al eerder beschoten met een automatisch wapen en ook nog eens bestookt met een handgranaat. Dit speelde bovendien in een periode waarin in Delft al meerdere soortgelijke onopgeloste geweldsincidenten hadden plaatsvonden. De agent heeft volgens het OM gehandeld zoals van hem verwacht wordt en zoals hij heeft geleerd tijdens zijn opleiding en in trainingen. De agent is de voor hem bedreigende situatie niet uit de weg gegaan. Hij heeft opgetreden en heeft daarbij zijn dienstwapen gebruikt, helaas met fatale gevolgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden