Plastic soep vraagt om grensoverstijgende aanpak

Foto: Provincie Zuid-Holland

Het groeiende probleem van watervervuiling door plastic afval vraagt om samenwerking tussen partijen rond de Rijn en de Maas. De samenwerking gaat over landsgrenzen heen. Dat stelde gedeputeerde Rik Janssen tijdens de tweedaagse Ocean Summit in Den Haag.

Jaarlijks wordt via de Nederlandse rivieren veel plastic afval meegevoerd naar zee. Al dat afval in ons water is schadelijk voor de natuur, de visserij, de drinkwaterwinning en de landbouw. Ook tasten de hele kleine stukjes plastic (microplastic) onze gezondheid aan. Omdat wij een deltagebied zijn, kan het probleem alleen succesvol worden aangepakt als ook landen meedoen die stroomopwaarts liggen: Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België. Gedeputeerde Janssen riep deze landen op om samen te werken aan schone rivieren en zeeën en een schone delta.

Samenwerking in Zuid-Holland

Een van de manieren waarop de provincie Zuid-Holland bijdraagt aan het tegengaan van de zogenoemde ‘plastic soep’ die in de oceanen is ontstaan, is de samenwerking met de statiegeldalliantie. Deze alliantie dringt er bij de Nederlandse regering op aan om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden naar alle grote en kleine PET-flessen. Uit onderzoek van CE Delft is gebleken, dat het zwerfafval in Nederland door toepassing van statiegeld met 80% zal afnemen. De provincie levert ook een financiële bijdrage aan het consortium Waste 2 Chemicals, dat een fabriek wil bouwen in de Rotterdamse haven die afval omzet in bruikbare chemische stoffen. Zo ontstaat aanzienlijk minder afval en blijven nuttige grondstoffen behouden voor gebruik.

Bewustwording

Bewustwording is een belangrijk middel om de hoeveelheid plastic afval te verminderen. Samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties organiseert de provincie opruimacties, bijvoorbeeld rond het Haringvliet. Tijdens een actie dragen mensen direct bij aan een schone leefomgeving, en ze zien meteen waarom het belangrijk is om bewust om te gaan met plastic.

Plastic afval

Sinds de grootschalige introductie van plastic na de Tweede Wereldoorlog is er in totaal 8,3 miljard ton van geproduceerd, zo becijferde National Geographic begin dit jaar. Veel van dat plastic wordt nuttig gebruikt, maar uiteindelijk is 6,3 miljard ton afval geworden, onder meer als zwerfvuil. Een groot deel van dat zwerfvuil komt vervolgens in rivieren terecht en wordt met de stroming meegevoerd naar zee.

Ocean Summit

De Ocean Summit is de laatste editie in een serie congressen die tijdens de Volvo Ocean Race 2017-2018 werden georganiseerd in de verschillende havens. Deze afsluiting in Den Haag werd georganiseerd door de Topsector Water en bracht de deelnemers in 2 dagen zowel de laatste stand van zaken rond oceanen, als actuele innovaties en toekomstmogelijkheden op het gebied van water en waterbeheer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden