Noodopvang voor kinderen van Zoetermeerders met cruciaal beroep

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Heeft u of uw partner een cruciaal beroep en heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar? En lukt het niet om opvang voor uw kinderen te regelen? Dan kunt u gebruik maken van ‘noodopvang’ in Zoetermeer.

Om het coronavirus te bestrijden, hebben we de inzet van mensen met een cruciaal beroep nodig. Daarom is het belangrijk dat zij hun werk kunnen blijven doen. Kinderopvang helpt hierbij. Ouders die normaal gebruik maken van kinderopvang, kunnen hiervoor bij hun eigen kinderopvang terecht.

Cruciale beroepsgroepen

De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Kinderopvang: noodopvang aanvragen

Maakt u nog geen gebruik van kinderopvang of heeft u opvang nodig in het weekend of ’s nachts? Mail dan naar [email protected].

Als u noodopvang aanvraagt, kan uw kind opgevangen worden in een kinderdagverblijf, op school, een locatie voor buitenschoolse opvang of bij een gastouder. Vermeld de volgende gegevens in uw mail naar: [email protected]. de leeftijd van uw kind of kinderen; de dag of dagen dat u opvang nodig hebt; de benodigde opvangtijden en uw telefoonnummer.

U ontvangt vervolgens informatie over de mogelijkheden die er in Zoetermeer zijn. Ook voor andere vragen over kinderopvang in deze tijd van corona kunt de gemeente Zoetermeer mailen.

Veel Zoetermeerse kinderopvangorganisaties willen hun steentje bijdragen. Mensen in cruciale beroepen kunnen aan het werk blijven, omdat hun kinderen verantwoord opgevangen worden. De gemeente dankt deze organisaties daarvoor.

Belangrijke kanttekening is wel: “Als uw kind (lichte) verschijnselen heeft van neusverkoudheid of griep, dan is het nodig dat u zelf opvang regelt.”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden