Zoetermeer verkent mogelijkheden voor organiseren evenementen

Wethouder van Driel
Foto: Gemeente Zoetermeer

Hoe kun je op een veilige manier toch een evenement organiseren waar meer mensen bij elkaar kunnen zijn en wat is hiervoor nodig? Deze vragen stonden vandaag centraal bij een bijeenkomst tussen de evenementenorganisatoren van Zoetermeer, bureau Citymarketing en Evenementen en de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Zoetermeer.

Door corona konden vorig jaar bijna alle evenementen in de stad niet – of alleen in een zeer aangepaste vorm – doorgaan. De evenementensector is daardoor hard geraakt. Toch zijn de recente ontwikkelingen hoopvol. Het vaccineren is begonnen en landelijk wordt in het Fieldlab Evenementen bekeken onder welke voorwaarden er op termijn weer veilig evenementen kunnen plaatsvinden.

‘Vanuit Zoetermeer volgen wij de ervaringen die landelijk opgedaan worden in het Fieldlab met grote belangstelling’, zegt wethouder Margreet van Driel van Citymarketing en Evenementen, ‘De uitkomst van de bijeenkomst van vandaag is dat we met deskundigen op het gebied van veiligheid, crowdmanagement en logistiek, en de evenementenorganisatoren zelf, serieus onderzoeken hoe wij ons kunnen voorbereiden op een zomer met meer mogelijkheden voor evenementen. Afhankelijk van de omstandigheden in welke we ons dan bevinden met betrekking tot corona. De gemeente en Bureau Citymarketing en Evenementen van de gemeente hebben hierbij een sturende en faciliterende rol.’

Eén evenemententerrein

Bij het uitwerken van de mogelijkheden wordt gebruik gemaakt van scenario’s die gekoppeld zijn aan de versoepelingen van de coronamaatregelen. De mate van versoepeling bepaalt wat er kan. Eén van de opties die in de komende periode verkend wordt is het realiseren van één evenemententerrein in de stad. Een plek die zo ingericht wordt dat het makkelijk is om er grote en kleine evenementen plaats te kunnen laten vinden. Zo’n plek is niet zomaar aan te wijzen omdat het aan verschillende voorwaarden moet voldoen, zoals veiligheid en bereikbaarheid. Ook mogen omwonenden niet te veel overlast ervaren.
Rakesh Jagai, organisator van Festival WKND, droeg eerder het idee aan voor het realiseren van een vast evenemententerrein: ‘Ik ben als organisator blij dat het initiatief positief gedragen wordt en dat we de komende periode met elkaar gaan bekijken of het gaat lukken. Waar het terrein uiteindelijk komt is voor mij minder belangrijk, zo lang het voor de evenementensector maar goed is.’

Niets doen is geen optie

Wethouder van Driel is positief over het proces om met elkaar te verkennen wat er kan, als de maatregelen dit toelaten: ‘We hebben geleerd van vorig jaar. We hoeven nu niet af te wachten, maar bereiden ons voor, zodat we snel kunnen schakelen zodra er meer kan en mag. Niets doen is geen optie!’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden