Voorzichtig economisch herstel in Zuid-Holland

Foto: Redactie Zoetermeer

De economie in Zuid-Holland herstelt voorzichtig. Dat blijkt uit de jaarlijkse Economische Monitor 2021(verwijst naar een andere website) van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ).

“Het stemt hoopvol dat er zicht is op economisch herstel na de klappen van corona op onze economie. Het is van belang dat iedereen gaat profiteren van het voorspelde herstel”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit, tevens voorzitter van de EBZ.

De economische gevolgen van COVID-19 en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn wereldwijd voelbaar. In het tweede kwartaal van 2020 kreeg het vertrouwen van Zuid-Hollandse ondernemers een knauw. Het negatieve sentiment onder ondernemers strookt met de economische groeicijfers voor dat jaar: de Zuid-Hollandse economie kromp in 2020 met 2,3%. De krimp is fors, maar minder ernstig dan in Nederland als geheel, waar de krimp 3,7% betrof. De verwachting is dat de Zuid-Hollandse economie de komende jaren weer zal gaan groeien. Toch zullen de naweeën van de economische klap nog langere tijd voelbaar blijven, voorspelt Jan Jacob Vogelaar, auteur van de monitor: “Terwijl Nederlandse consumenten in 2020 historisch veel hebben gespaard, zagen veel bedrijven zich genoodzaakt leningen aan te gaan om te overleven. Die schulden moeten worden terugbetaald en maken bedrijven de komende jaren extra kwetsbaar. Maar de economische vooruitzichten voor 2022 zijn positief en het ondernemersvertrouwen wordt minder negatief.”

Inclusieve duurzame economie

Uit de monitor blijkt dat Zuid-Holland voor een forse inclusiviteitsuitdaging staat. Het werkloosheidspercentage in Zuid-Holland ligt hoger dan het landelijke cijfer. En daarbinnen liggen de werkloosheidspercentages onder lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond een stuk hoger dan gemiddeld. “Daarom zijn inclusiviteit en duurzaamheid de sleutelwoorden voor het vervolg ná de crisis. Inclusief door te richten op brede welvaart en te zorgen dat er voor iedereen een plek is in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Inclusief ook door de economie niet alleen te laten groeien, maar tegelijkertijd ook door te verduurzamen en te innoveren. Die kansen zijn er in Zuid-Holland gelukkig volop, met onze innovatieve ondernemers en toonaangevende kennisinstellingen. Tijd om die te verzilveren.”, aldus Jaap Smit. De Groeiagenda Zuid-Holland(verwijst naar een andere website) zal bijdragen aan deze inclusieve duurzame economie met de focus op: kennis en innovatie, maakindustrie, energie, human capital en bereikbaarheid. 80 partijen in Zuid-Holland werken gezamenlijk aan deze agenda en investeren hierin jaarlijks €1,4 miljard.

Reacties

Cookieinstellingen