Hoogheemraad Paul van den Eijnden legt functie neer

Paul van den Eijnden
Paul van den Eijnden
Foto: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraad Paul van den Eijnden (65) stopt per 31 maart 2022 als bestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hij legt zijn functie neer om gezondheidsredenen. “De manier waarop ik mijn werkzaamheden wil uitvoeren als portefeuillehouder waterveiligheid en wegen wordt de laatste tijd sterk belemmerd door mijn gezondheid. Daarom heb ik besloten om mijn aanstelling als dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap neer te leggen”, licht Van den Eijnden toe. Op 30 maart 2022 in de vergadering van de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) neemt Van den Eijnden afscheid en wordt naar verwachting zijn opvolger benoemd.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden (VVD) is sinds april 2015 portefeuillehouder waterveiligheid en wegen en klimaatadaptatie in de stad Rotterdam. In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor het wegenbeheer in de Krimpenerwaard, de waterkeringen, de vergunningverlening voor waterkeringen en wegen, het muskusrattenbeheer in het hele beheergebied van het hoogheemraadschap en klimaatadaptieve waterbeheermaatregelen in de stad Rotterdam.

Paul van den Eijnden

Reacties

Cookieinstellingen