Groot onderzoek naar koopgedrag in Randstad en Noord-Brabant gestart

Foto: Redactie Zoetermeer

In Zuid-Holland begint vanaf 7 september een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners winkelen, aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

In september start in de Randstad en Noord-Brabant een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. I&O Research en bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek uit in opdracht van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Veranderingen detailhandel

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Deelnemers gezocht

Vanaf 7 september start het veldwerk in de provincie Zuid-Holland. Bewoners ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag(verwijst naar een andere website).

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Voor meer informatie over het onderzoek naar koopgedrag is er de website www.kso2021.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen