Kick-start voor energiecoöperaties bij projecten duurzame energie

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Zuid-Holland gaat als eerste provincie samen met het Rijk van start met het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het Ontwikkelfonds helpt inwoners die samen in een coöperatie zitten om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten heen te komen.

Met deze kick-start wordt de kans van slagen van deze projecten sterk vergroot. Zo helpt het fonds – waar momenteel €2 miljoen in zit – waardevolle initiatieven van de 87 energiecoöperaties die Zuid-Holland rijk is, vooruit.

Iedereen meedoen

Energie gedeputeerde Berend Potjer van provincie Zuid-Holland geeft aan waarom hij dit zo belangrijk vindt: “Zuid-Holland gaat niet alleen voor schone energie voor iedereen, maar ook van iedereen. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen meedoen in de energietransitie en eigenaar kunnen worden van duurzame energieprojecten. Door met dit fonds te investeren in de kosten die ook hier voor de baten uitgaan, maken wij het voor onze inwoners makkelijker om mee te doen. Zo werken wij aan de versnelling van duurzame energieprojecten én versterken wij initiatieven van bewoners.”

Dezelfde kansen als ontwikkelaars

Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen, voegt daar aan toe: “Energiecoöperaties werken, in tegenstelling tot bedrijfsmatige projectontwikkelaars, meestal maar aan één project en hebben dus geen mogelijkheden om hun risico’s te spreiden. Met het Ontwikkelfonds krijgen energiecoöperaties dezelfde kansen als andere ontwikkelaars. Bovendien kunnen ze de opbrengsten hiervan lokaal inzetten voor nog meer nieuwe duurzame projecten. Zo functioneert het Ontwikkelfonds als een echte aanjager van de energietransitie van onderop.”

Steuntje in de rug bij aanloop

Duurzame energieprojecten van coöperaties kunnen vrijwel altijd rekenen op veel lokale steun, van omwonenden en gemeentebesturen. Maar vaak ontbreekt het aan financiële middelen voor de aanloopkosten zoals milieustudies, haalbaarheidsonderzoeken en projectondersteuning. Energiecoöperaties kunnen nu bij het Ontwikkelfonds aankloppen om voor specifiek deze kosten in de voorbereidingsfase geld te lenen. Als het project vervolgens slaagt, betalen ze de lening terug met een opslag. Zo ontstaat er een revolverend fonds. Gaat het project onverhoopt niet door, dan hoeven ze niets terug te betalen.

Coöperaties in Nederland gebruikelijk

In Nederland is samenwerken in coöperaties al eeuwenlang gebruikelijk, denk bijvoorbeeld aan de Suikerunie en de Melkunie. Dat waren oorspronkelijk coöperaties van boeren met als doel: een rechtvaardige prijs voor hun producten. Energiecoöperaties hebben een vergelijkbaar doel: zorgen dat de opbrengsten van energieprojecten zoveel mogelijk terecht komen in de omgeving waar ze gebouwd worden. Iedereen kan lid worden van een energiecoöperatie in de buurt en zo meewerken aan en meebeslissen over hoe de projecten gebouwd worden en wat er met de opbrengsten gebeurt.

Samenwerkende partijen

Het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Limburg, Utrecht en Zuid-Holland en InvestNL en wordt beheerd door het Nationaal Groenfonds. Energie Samen(verwijst naar een andere website), de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties, is de fondsmanager.

Reacties

Cookieinstellingen