Toekomstscenario’s Zuid-Hollandse energievoorziening in beeld

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Zuid-Holland wil overstappen op duurzame energie. Wat betekent dat voor de energie-infrastructuur? Onderzoekers brachten 5 toekomstscenario’s in beeld.

De ‘Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland’ is op 4 februari gepresenteerd en geeft een breed beeld van onze toekomstige energievoorziening: van woningen tot industrie, van energievraag tot aanbod. TNO, Quintel en CE Delft voerden de studie uit in opdracht van Stedin, Liander, Westland Infra, Gasunie en TenneT en het Havenbedrijf Rotterdam.

Toekomstscenario’s

Gaan we onze huizen verwarmen met aardwarmte of met duurzame elektriciteit? Hebben we in 2050 een regionale energiemarkt, wekken we onze energie lokaal op of maken we deel uit van een wereldwijd systeem? De scenario’s laten een breed palet aan toekomstmogelijkheden zien. De totale vraag in onze provincie naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen op. De aanbevelingen en inzichten in de studie helpen netbeheerders, energieleveranciers, overheden, gebruikers en andere partners om te bepalen wat er nodig is om zich hierop voor te bereiden. In elk scenario blijken flink investeren én samenwerken cruciaal voor een toekomstbestendige infrastructuur.

Samen aan de knoppen

Berend Potjer, gedeputeerde energie van de provincie Zuid-Holland: “Heel goed dat dit rapport er is, en nodig ook. Met 3,7 miljoen inwoners en onze economische mainports is een betrouwbare duurzame energievoorziening cruciaal. Deze 5 toekomstscenario’s helpen ons om beter zicht te krijgen op de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Het is geen simpele kwestie van het energienet aanpassen aan de behoefte, en klaar. We moeten vanuit het hele energiesysteem- dus vraag en aanbod, de verschillende sectoren – onze energievoorziening vorm geven. Zie het als een duurzaam dashboard: gebruikers, leveranciers, netbeheerders en overheden zitten allemaal samen aan de knoppen die bepalend zijn voor de energievraag, het aanbod en de energie-infrastructuur. Logisch dat de belangrijkste aanbeveling over samenwerken gaat.”

Concretiseren investeringen

David Peters, CTO netbeheerder Stedin: “Deze studie geeft aan dat welk scenario we ook volgen, de impact op de energie-infrastructuur groot is en dat de netbeheerders Liander, Gasunie, Stedin, TenneT en Westland Infra fors moeten investeren in verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. We hebben tot 2050 bij praktisch elk elektriciteitsstation in Zuid-Holland werk te doen. De vraag is dus niet of we investeren, maar wanneer. Met de samenwerking en het integrale beeld door deze studie, zie ik voor ons als netbeheerders een paar kansen. Zo kunnen we samen met overheden en regio’s de regionale plannen concretiseren zodat netbeheerders de investeringen en werkzaamheden in tijd kunnen gaan inplannen. En we kunnen beter met elkaar de maatschappelijke baten en kosten van keuzes overzien.”

Rotterdam als Mainport Groene energie

Stijn van Els, directeur Commercial & Delivery, Havenbedrijf Rotterdam: “Een nieuw, duurzaam energiesysteem vergt grote investeringen in infrastructuur voor die duurzame energie. We zijn al volop bezig met de ontwikkeling van infrastructuur voor warmte, CO2, waterstof en elektriciteit van windparken op zee. Die infra is een randvoorwaarde voor de verduurzaming van de industrie en daarmee de regio. De toekomst is ongewis, maar dat mag geen reden zijn om beslissingen voor ons uit te schuiven. We moeten kennis delen, het energiesysteem integraal benaderen, en vooral voortvarend aan de slag.”

Reacties

Cookieinstellingen