Impuls voor logistieke bedrijvigheid A12-corridor

Foto: Provincie Zuid-Holland

Provincie, gemeenten en bedrijfsleven gaan van de A12-corridor een logistieke hotspot maken. Dat spreken zij af in een samenwerkingsovereenkomst, die op 4 maart wordt ondertekend in het Provinciehuis in Den Haag.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, VNO-NCW West en zes marktpartijen gaan samen de structuur van de A12-corridor tussen Gouda en Den Haag versterken voor vestiging van logistieke bedrijven. Partijen werken samen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Ze willen grote kavels beschikbaar stellen, bereikbaarheid verbeteren, bedrijventerreinen verduurzamen en zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Met deze brede samenwerking willen wij de logistieke bedrijvigheid in de regio duurzaam, toekomstbestendig en concurrerend maken. Zo waarborgen wij de effectieve bevoorrading van de regio. Maar dat niet alleen: we willen op nationaal niveau concurrerend worden met andere logistieke regio’s. Wij streven ernaar om over drie jaar te behoren tot de top-5 van logistieke vestigingsregio’s in Nederland.”

Infra-agenda

Uit onderzoek van Stec Groep blijkt dat er behoefte bestaat om de A12-corridor te ontwikkelen tot een moderne hotspot voor logistiek. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst committeren de twaalf partijen – en hun aantal groeit nog steeds – zich om drie jaar lang financieel en organisatorisch bij te dragen aan het realiseren en positioneren van de A12-corridor. Zij werken concreet aan een infra-agenda met onder andere de vestiging van een Holland Railterminal en goede ontsluiting woon-werkverkeer en vrachtverkeer. Duurzaamheid krijgt veel aandacht met het realiseren van een energy-hub, waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen.

Ook wordt met de gebruikers van de bedrijventerreinen een bedrijven-community opgericht, waarin zij samenwerken om knelpunten die zij ervaren op te helpen lossen, zoals op het gebied van arbeidsmarkt en ladingbundeling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden