Schone Lucht Akkoord

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

Gezondheid en ervoor zorgen dat we in een gezonde stad leven is van topprioriteit. Gezondheid en welvaren is voor iedereen belangrijk en ook in die volgorde, van welvaren kan je alleen genieten in goede gezondheid. Natuurlijk is het belangrijk dat Zoetermeer een welvarende stad is, zeker als iedereen daarvan mag meeprofiteren.

Een gezonde leefomgeving is een breed begrip waar niet alleen de gemeente maar ook de inwoners zelf een rol in hebben. Voor zowel je mentale als fysieke gezondheid is het goed om veel te bewegen, daar heeft de gemeente een taak in. Ondersteunen van sportclubs, het verleiden om meer de fiets te gebruiken dus goede fietspaden en fietsenstallingen te faciliteren.

De luchtkwaliteit in Zoetermeer is minder goed dan de World Heath Organisation (WHO) als gezond aanhoudt, GroenLinks vraagt al langer aandacht hiervoor. Extra aandacht is nodig en dat kan door het opstellen van nieuw beleid de luchtkwaliteit beter mee te wegen. Het effect op de luchtkwaliteit is belangrijker dan de koste die het meebrengt. Daarom vragen wij of de gemeente zich wil aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA is een mooi instrument om te borgen dat de luchtkwaliteit structureel onderdeel is van beleidsvorming.

Het college wil zich nu nog niet aansluiten bij het SLA, maar heeft toegezegd daar later dit jaar op terug te komen.

Reacties

Cookieinstellingen