D66: Coalitieakkoord vol open deuren en cultuursector kind van de rekening

Foto: D66 Zoetermeer

D66 Zoetermeer ziet het coalitieakkoord vooral als een open-deuren-akkoord. Inhoudelijk staan er zaken in die zo algemeen zijn dat iedereen er wel voor is. Maar als het aankomt op de ambitie, dan mist deze coalitie op tal van onderwerpen de boot. Ook aan realisme lijkt het te ontbreken.

De nieuwe coalitie kleedt daarnaast de cultuursector uit. Als deze plannen worden doorgezet gaat Zoetermeer van bruisend naar oppervlakkig. D66 vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. Geen museum de Voorde, geen budget voor nieuwbouw van De Boerderij en mogelijke sluiting van de wijkbibliotheken. Een stad met 126.000 inwoners zonder aandacht voor een breed, divers cultuuraanbod en dergelijke faciliteiten is onbestaanbaar.

Zorgelijk is ook het gebrek aan ambitie ten aanzien van het klimaat en duurzaamheid. Dat geldt ook voor het gebrek aan aandacht voor de grote financiële uitdagingen waar we als stad voor staan, in bijvoorbeeld het sociaal domein.

Positief is dat de inwoners veel meer bij besluiten worden betrokken en dat met buurtvisies gewerkt gaat worden. Maar de in het akkoord genoemde ‘open en eerlijke overheid’ lijkt niet transparant te kunnen zijn over hoe om te gaan met de sociale woningbouw en het huisvesten van minder draagkrachtigen. Er is ogenschijnlijk geen sprake van ‘een plek waar iedereen zich welkom voelt’, zoals wel wordt gesuggereerd.

Fractievoorzitter Frank Schoonbeek: ‘Het zijn op papier een paar mooie beloftes waar we nog maar van moeten afwachten hoe realistisch ze zijn. Daarnaast missen we ook echt zaken in het akkoord; we vrezen voor een culturele kaalslag en het ondersteunen van de inwoners bij het verduurzamen van hun woning en het beperken van de energiekosten zien we onvoldoende terug. Wat D66 betreft moet dat echt anders’.

Reacties

Cookieinstellingen