Bewoners Nieuwe Dorp nog zonder straatverlichting en kliko’s

Foto: PvdA Zoetermeer

Begin dit jaar zijn de eerste huizen opgeleverd van Nieuwe Dorp, de nieuwe woonbuurt in het Dorp van Zoetermeer. Tot een paar dagen geleden ontbrak het in een aantal straten nog aan straatnaamborden waardoor bewoners geen post konden ontvangen. Ook is er in een aantal straten nog geen straatverlichting aangebracht en zijn er nog geen waterpunten voor de brandweer. Tot slot zijn kliko’s nog niet geleverd aan de bewoners. De PvdA Zoetermeer wil van het college weten wat hier is misgegaan en wil dat de nog ontbrekende voorzieningen alsnog snel worden geleverd.

Er is veel beweging in de nieuwe Zoetermeerse straten als de Judith Leysterstraat, de Anna Ruyschstraat en de Maria Ooisterwijckstraat. Hier zijn de nieuwe enthousiaste bewoners bezig om hun nieuwe woning in te richten. De eerste huizen zijn in januari/februari van dit jaar aan de bewoners overgedragen. De nieuwe bewoners van het Nieuwe Dorp zoals de buurt heet, ontberen echter nog wel enkele belangrijke voorzieningen. De gemeente heeft er lang over gedaan om de straatnaamborden te plaatsen, pas deze week zijn de laatste geplaatst.

Verder is er nog niet overal straatverlichting en ontbreken waterpunten voor de brandweer. “Hier is de gemeente in gebreke gebleven, als woningen worden opgeleverd moet de infrastructuur op orde zijn. Nieuwe bewoners hebben een tijd lang geen post(pakketten) kunnen ontvangen door het ontbreken van straatnaamborden en de verkeersveiligheid is in het geding door het ontbreken van straatverlichting,” aldus raadslid Sicco Louw van de PvdA. Hij heeft via schriftelijke vragen het college van Burgemeester en Wethouders om opheldering gevraagd.

“Als je aan het verhuizen bent, heb je veel afval. Dat kunnen de bewoners nu niet scheiden omdat ze nog geen afvalbakken – kliko’s – van de gemeente hebben ontvangen. In feite is een buurt opgeleverd zonder de noodzakelijke voorzieningen vanuit de gemeente. Dat baart ons zorgen gezien het feit dat Zoetermeer de komende jaren nog talloze nieuwbouwwoningen erbij gaat krijgen,” aldus Louw. Hij heeft het college gevraagd zijn vragen met spoed te beantwoorden omdat de bewoners van Nieuwe Dorp snel moeten weten wanneer de voorzieningen in orde worden gemaakt. Op vragen en meldingen van bewoners heeft de gemeente eerder niet gereageerd.

Reacties

Cookieinstellingen