PvdA Zoetermeer vraagt naar steun culturele sector

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

In 2020 en 2021 heeft de gemeente 1,8 miljoen euro van de Rijksoverheid ontvangen om de culturele sector in de stad te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Afgelopen week kwam de nationale Taskforce culturele en creatieve sector met een noodoproep naar alle gemeenten om aan te geven dat een deel van de coronasteun aan de culturele sector nog altijd niet gebruikt is. De PvdA Zoetermeer wil daarom weten hoe het er in Zoetermeer voor staat.

Volgens de data van de Taskforce is er in 2020 en 2021 ongeveer 1,8 miljoen euro voor de Zoetermeerse culturele sector beschikbaar gesteld. Dat is hard nodig voor ons theater, onze bioscoop, muziektempels, musea en amateurverenigingen die allemaal moeilijke jaren hebben gekend tijdens de coronacrisis. De PvdA Zoetermeer wil graag weten óf het totale bedrag gebruikt is en waar dat geld dan heen gegaan is. Kersvers commissielid Yuri Nikerk: “We hebben in onze stad belangrijke basisinstellingen, die veel van het culturele budget vragen. Daarnaast hebben we echter ook een amateurveld dat met diverse problemen kampt. Dan mag het niet zo zijn dat steun vanuit het Rijk niet volledig gebruikt wordt.”

De gezamenlijke directies van die basisinstellingen heeft inmiddels al om een Stimuleringsfonds Cultuur Zoetermeer gevraagd. Daaruit zou je kunnen afleiden dat de toegekende steun niet volledig gebruikt is. “Zoetermeer wil graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Er mag geen extra geld naar Cultuur, maar we willen wel mooie voorstellingen en exposities, een sterk amateurveld en een Zoetermeerse cultuur maken om mensen naar onze stad te trekken,” aldus Nikerk. Een motie van de partij om het budget voor cultuur te laten stijgen als het aantal inwoners stijgt werd het afgelopen jaar weggestemd, omdat de wethouder toezegde met een plan voor de hele stad te komen. Dat plan is er echter nog altijd niet.

De PvdA Zoetermeer wil meezoeken naar oplossingen voor cultureel Zoetermeer. Nikerk: “We hebben op cultureel gebied veel werk te verrichten. We moeten ons de komende tijd gaan richten op de Cultuurvisie, de Zoetermeerse musea, de huisvesting van De Boerderij en het amateurveld, cultuur in de wijken, enzovoorts. Dan is het belangrijk dat we gebruik maken van alle kennis, mogelijkheden en middelen die er zijn. Alles wat door het Rijk al voor ons gedaan wordt, hoeven we zelf immers niet meer te doen.”

Reacties

Cookieinstellingen