Woningcorporaties zijn belangrijk, ook in De Entree

Foto: Redactie Zoetermeer

Woningcorporaties hebben in Zoetermeer te weinig mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen stelt GroenLinks. Dit geldt zeker voor de nieuwe wijk Entree.

Volgens de plannen van het college zal daar geen enkele woning gebouwd worden door de corporaties, maar alleen door particuliere investeerders. De woningen kunnen na 15 jaar verkocht worden, waarna deze verdwijnen uit het bestand van sociale woningbouw.

Zorgen over oplopende wachttijd De fractie van GroenLinks vreest dat de gemiddelde wachttijd van sociale huurwoningen nog verder zal oplopen. De woningen van particuliere eigenaren vallen namelijk niet onder het toewijzingssysteem van Woonnet Haaglanden. Zij zullen met name kleine één of tweekamerappartementen bouwen, die net onder de liberalisatiegrens verhuurd zullen worden aan mensen waarvan zeker is dat de huur betaald wordt. Na 15 jaar worden deze woningen waarschijnlijk verkocht.

Rol van woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties zijn ontstaan om woningen voor alle doelgroepen te bouwen die betaalbare woonruimte nodig hebben. Zij moeten de woning voor minimaal 25 jaar aanhouden en hebben maatschappelijke taken zoals het tegengaan van overlast, vroegsignalering van schuldenproblematiek en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Daarnaast hebben ze de opdracht om voor verduurzaming van hun woningbestand te zorgen. Dit geldt allemaal niet voor particuliere beleggers.

Gelijk speelveld

Daarom wil GroenLinks samen met de PvdA, SP en Fractie van den Berg dat de gemeente Zoetermeer kiest voor een gelijk speelveld voor corporaties en beleggers en zorgt voor behoud van de sociale huurwoningen, voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden