D66 Zoetermeer: Snel referendum over afval beleid

Foto: D66 Zoetermeer

Op 14 december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer een nieuw afvalbeleid aangenomen. Belangrijke punten zijn: de ophaalfrequentie van restafval naar 1 keer in de 4 weken, een extra container voor plastic, ophalen van grofvuil niet langer gratis, en betalen per hoeveelheid restafval.

In december waren er binnen 2 weken al duizenden handtekeningen verzameld tegen dit nieuwe beleid. Deze bezwaren zijn begin januari formeel ingediend in de vorm van een verzoek voor een referendum. Op 23 februari 2021 is het verzoek voor het referendum officieel geworden. Met het referendum kunnen de inwoners zich gaan uitspreken voor of tegen het nieuwe afvalbeleid. Tot die tijd blijft alles bij het oude en is het nieuwe beleid opgeschort.

Referendum op korte termijn

Fractievoorzitter Gernand Ekkelenkamp: Wij willen het referendum zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. D66 heeft daar meerdere redenen voor. De hoofdreden is dat D66 het belangrijk vindt dat het bestuur van de stad de inwoners serieus neemt. En het referendum niet op de lange baan schuift. In de wandelgang horen we dat het idee bestaat om het referendum uit te stellen tot de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022. Dan zou nog een jaar uitstel betekenen. D66 vindt dat geen goed idee. Dan neem je de inwoners niet echt serieus.
Een tweede reden is, dat zolang het referendum niet heeft plaatsgevonden er ook geen besluiten over het afvalbeleid kunnen worden genomen. College en raad staan “on hold” en we bevinden ons daardoor in een bestuurlijke impasse.

Gernand Ekkelenkamp (D66 Zoetermeer)

Uitstel kost geld

Als stad moeten we werken aan minder restafval, daardoor minder verbrandingskosten voor afval, en minder CO2 uitstoot door verbranding. Financieel scheelt dit vele honderdduizenden euro’s en een boel milieuverontreiniging. Dus ook qua financiën en milieu is het belangrijk om op te schieten.

Niet bang voor lage opkomst

D66 is niet bang voor een lage opkomst. Bij een opkomst onder de 30% is het referendum immers niet geldig. Ekkelenkamp: afvalinzameling leeft in Zoetermeer. Het gaat alle inwoners aan en die hebben er ook allemaal een mening over. In een paar dagen waren er 5000 handtekeningen bijeen, dus ik verwacht, dat die 30 % zeker wordt gehaald.

Er is ruimte om het beter te doen in Zoetermeer

Esmael Zamani, fractielid van D66 en woordvoerder voor het afvalbeleid: Samen met de inwoners moeten we oplossingen bedenken. We zitten in Zoetermeer op 220 kilo restafval per inwoner. Per jaar. Dat is vergeleken met andere gemeentes heel hoog. Er is dus veel ruimte om het beter te doen.

Esmaël Zamani (D66 Zoetermeer)

Je kan kijken naar steden, die het goed doen en onder de 100 kilo zitten. Daar kunnen we hopelijk veel goede ideeën van oppikken. Bijvoorbeeld Nijmegen met 77 kilo en Apeldoorn met 79 kilo.

Er zijn veel mogelijkheden en er zijn vele aanpassingen met de inwoners te bespreken. We hebben het college ook gevraagd een onderzoek te doen of nascheiding iets voor Zoetermeer kan betekenen. Maar tot het referendum staat alles “on hold”. Ook dit onderzoek. Dus dit is ook een extra reden om haast te maken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden