Zó! Zoetermeer: Overleg met omwonenden vanaf het begin

Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer)
Foto: Redactie Zoetermeer

Zó! Zoetermeer heeft een initiatiefvoorstel aan de burgemeester gestuurd om bewoners vanaf het begin bij projecten te betrekken. De partij wil hiermee voorkomen dat mensen pas betrokken worden op het moment dat grote onderdelen van de projecten al vast liggen.

Zoetermeer wil bouwen en dat moet binnenstedelijk, zo vangt de probleemanalyse van Zó! Zoetermeer aan. Draagvlak van de omgeving is daarbij gewenst. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van allerlei methoden om de omwonenden – en dit geldt ook voor bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen – erbij te betrekken, met wisselend succes.

Zaken die het overleg met deze belanghebbenden in de weg zitten zijn de kavelpaspoorten waarbij niemand uit de omgeving is betrokken en die worden gehanteerd als kaderstellend. Gevolg: mensen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, worden geconfronteerd met uitgewerkte plannen waar ze niet in zijn gekend en krijgen vooral mee dat ze alleen nog wat mogen zeggen over de kleur van de kozijnen, schrijven de initiatiefnemers in de nota.

Een ander probleem, volgens de fractie van Zó! Zoetermeer, is een te grote periode tussen signalen ‘dat er wat komt’ en daadwerkelijk een plan, zoals bijvoorbeeld bij de Eleanor Rooseveltlaan. Dit veroorzaakt veel onrust en wantrouwen: de mensen zijn al boos voor het eerste gesprek kan plaatsvinden. Als mensen eerder worden betrokken bij hetgeen er komt is duidelijk waar ze wel en niet op mogen rekenen. Door het begin-overleg te laten verlopen via buurten, hoeft niet voor iedere bouwlocatie apart een startnotitie gemaakt te worden.

In de notitie die Zó! Zoetermeer heeft opgesteld schrijft de partij dat er verschillende uitgangspunten zijn. Ten eerste is dat het nooit mogelijk zal zijn om iedereen tevreden te stellen. Ten tweede is dat de gemeente wil bouwen, maar met behoud of nog liever met het verbeteren van de kwaliteit van de stad. Ten derde is dat mensen – omwonenden, bedrijven, organisaties, in het besluit belanghebbenden genoemd – vroegtijdig moeten worden betrokken. Iedereen heeft daarbij van tevoren de mogelijkheid gehad om een mening te geven waarnaar geluisterd is. Ten vierde is het laatste uitgangspunt dat luisteren naar iemand niet hetzelfde is als iemand gehoorzamen.

Zó! Zoetermeer denkt dat het op deze manier niet veel te lang gaat duren, want dat is noch van belang voor de belanghebbenden, noch voor de ontwikkelingen in de stad want het bijbouwen van woningen is nodig.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden