Gemeenteraad wil “Hulp voor de stad”

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De gemeenteraad ontving van de RVOZ, dé ondernemersvereniging van Zoetermeer, een uitgebreid voorstel voor een ondersteuningspakket voor allerlei sectoren in de stad.

De raadsfracties schaarden zich unaniem achter de vragen die Zó! Zoetermeer stelde naar aanleiding van de noodkreet van de RVOZ. Ze schrijven in de schiftelijke vragen die gezamenlijk zijn ingediend: “Natuurlijk! Het water staat veel mensen aan de lippen. Tegelijkertijd kampt onze gemeente – en dat was al vóór de crisis het geval – met grote structurele financiële tekorten die we niet kunnen oplossen met de eenmalige Eneco-gelden.

De gemeenteraad denkt snel besluiten te moet kunnen nemen, in ieder geval om de acute nood zo goed mogelijk op te kunnen vangen. De gemeenteraad heeft het college dringend verzocht om de raad een overzicht te sturen van alle voorstellen die de RVOZ heeft gedaan. Per voorstel wil de raad de volgende onderdelen toegelicht zien:

  1. Een inschatting van de bedragen die gemoeid zijn met het voorstel, zowel eenmalig als structureel.
  2. Per voorstel inzicht in de mogelijkheid of de uitgaven gecompenseerd gaan worden door het rijk (voor zover op dit moment bekend).
  3. Per voorstel de mogelijkheid om – indien er geen compensatie van het rijk komt – de uitgaven op te vangen uit bestaande gemeentelijke middelen.
  4. Per voorstel de positieve en negatieve effecten die u verwacht en eventuele alternatieven die u wilt aanbevelen.

Een en ander zodanig dat er genoeg onderbouwing is voor de raad om te kunnen besluiten over het al dan niet toepassen van de verschillende voorstellen die de RVOZ doet. De raad zou bij voorkleur al in de commissievergadering van 11 mei spreken over deze voorstellen met de gevraagde onderbouwing en afwegingen. De raad zal komende periode tijdens iedere commissie- en raadsvergadering de gelegenheid krijgen om over de (gevolgen van de) coronacrisis te spreken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden