Zoetermeer Vooruit stelt schriftelijke vragen over vrijwilligersondersteuning

Juliette Meurs-Troch (Zoetermeer Vooruit)
Foto: Zoetermeer Vooruit

Zoetermeer Vooruit heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college over de Vrijwilligersondersteuning.

Op 18 februari jl. besloot de Zoetermeerse gemeenteraad tot een vernieuwde aanpak voor vrijwilligersondersteuning. Zoetermeer Vooruit had daar toen al haar twijfels over en bracht een amendement in bij het raadsvoorstel. In het raadsvoorstel werd als uitgangspunt genoemd dat “het college constateert dat alle middelen voor vrijwilligersondersteuning momenteel zijn belegd bij één organisatie. Hierdoor kan het college verenigingen en hun vrijwilligers niet flexibel ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld geen ruimte voor financiering van andere initiatieven rondom vrijwilligersondersteuning naast ZoSamen. Op basis van de evaluatie, waaronder een samenspraaktraject, komt het college tot de conclusie dat er onder verenigingen veel behoefte is aan flexibelere vormen van vrijwilligersondersteuning, waarbij verenigingen meer eigen inbreng hebben.”

het amendement van Zoetermeer Vooruit heeft het toen niet gehaald. Dat maakte dat zij als enigen tegen het raadsvoorstel hebben gestemd waarin het college opdracht werd gegeven de uitvoering van deze verenigings- en vrijwilligersondersteuning uiterlijk per 1 januari 2020 te starten in de vorm van een gemeentelijke verenigingsondersteuner. Inmiddels staat de gemeente aan de vooravond van het stoppen van ZoSamen als ondersteuner voor vrijwilligersorganisaties, maar een gedegen opvolging lijkt er nog niet te zijn. Daar heeft Zoetermeer Vooruit een zestal vragen over gesteld. Zij zijn erg benieuwd naar de reactie van het college.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden