CDA Zoetermeer: Meer tijdelijke woningen op tijdelijke locaties

Klaasjan de Jong (CDA Zoetermeer)
Klaasjan de Jong (CDA Zoetermeer)
Foto: Redactie Zoetermeer

Het CDA wil meer tijdelijke woningen op tijdelijke locaties in Zoetermeer. Flexwonen heet dat. Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die een woning nodig hebben, maar daar niet jaren op kunnen wachten.

“In de tijd dat structurele oplossingen op zich laten wachten, zijn tijdelijke antwoorden meer dan gewenst,” aldus CDA-raadslid Klaasjan de Jong. “We roepen het college tijdens het Najaarsdebat in een motie dan ook op om flexwonen in te zetten in de strijd tegen woningnood.”

CDA-raadslid Klaasjan de Jong hoort met grote regelmaat de schrijnende verhalen van mensen die op zoek zijn naar een woning die er niet is. “Het duurt nog jaren voordat de geplande 10.000 woningen zijn gebouwd. Dat vraagt nu eenmaal tijd. Veel mensen hebben die tijd niet. Het CDA Zoetermeer wil woningzoekenden helpen versneld woonruimte te vinden. Het bouwen van tijdelijke woningen, die 10-15 jaar mee kunnen, op een plek waar nog geen concrete bouwplannen zijn, kan daarbij helpen.”

Voor wie?

Met deze motie pleit het CDA dus voor een flexibele schil van woningen op tijdelijke locaties, die kan bijdragen aan het langdurig bestrijden van de woningnood. Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld? Klaasjan de Jong: “Ik denk aan een collega of familielid dat net gescheiden is of aan iemand die terugkomt van een studie in het buitenland en wel een nieuwe baan, maar nog geen woning heeft. Flexwonen kan dan uitkomst bieden. Dit geldt ook voor starters, (internationale) studenten, mantelzorgers die tijdelijk op een ander plek moeten wonen om een dierbare tot steun te kunnen zijn, mensen die niet meer terecht kunnen bij de maatschappelijke opvang of beschermd wonen.”

Subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een programma ontwikkeld (de Stimuleringsaanpak Flexwonen), dat snel meer tijdelijke en flexibele woningen wil bouwen. “Het initiatief van het CDA past in dit landelijke programma. Mogelijk kan Zoetermeer in aanmerking komen voor financiële bijdragen of andere ondersteuning,” aldus De Jong. “Dat vinden wij zeker de moeite van het onderzoeken waard en willen het college dan ook oproepen om zo snel mogelijk te onderzoeken welke (tijdelijke) locaties geschikt zijn voor flexwonen. Per locatie wil hij weten wat nodig is om flexibele woonconcepten te realiseren.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen