Haagse noodopvang voor daklozen ‘propvol’, regio moet helpen

Foto: Zoetermeer Vooruit

Haags wethouder Bert van Alphen wil dat regiogemeenten hem helpen bij de opvang van daklozen. Den Haag kampt sinds kort met opvallend forse wachtlijsten. (kop persbericht AD 28.09.2019)

“Zoetermeer Vooruit vraagt zich af of de wethouder deze noodkreet ook daadwerkelijk heeft ontvangen, en belangrijker nog, wat zij ermee gaat doen. Al sinds 2017 zijn we bezig om in Zoetermeer een dependance van het daklozenloket in Den Haag te krijgen. Nog steeds zonder succes terwijl het wel een nijpend probleem is. Den Haag heeft afgelopen mei al gewaarschuwd en nu is er, met de winter voor de deur, daadwerkelijk een wachtlijst ontstaan. Het blijkt dat er 197 daklozen uit Zoetermeer staan geregistreerd. We kunnen deze mensen toch niet (letterlijk) in de kou laten staan? We gaan de verantwoordelijk wethouder hier maandag over bevragen.” laat fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch weten.

Op de vraag die Zoetermeer Vooruit 23 augustus jl. stelde: “Is het college het met Zoetermeer Vooruit eens dat het wel heel “leuk” zou zijn als binnen twee jaar na het aannemen van een motie een en ander daadwerkelijk tot uitvoering komt?” was de reactie van het college dat: “Motie 1711-19A vroeg om onderzoek naar een dependance van het Haagse daklozenloket. Uit onderzoek bleek dat niet haalbaar te zijn. Als alternatief is het openen van een extra, Zoetermeers, daklozenloket wel een mogelijkheid. Om deze taak uit te voeren zijn lokale middelen nodig. In het kader van de opgave ‘Ombuigen en Vernieuwen’, is de beslissing om het daklozenloket te openen als integrale afweging in de Perspectiefnota 2020 meegenomen.” En: “Het college streeft er naar het daklozenloket in het eerste kwartaal van 2020 te openen.” Dit vindt de fractievoorzitter echter te laat. Er moet NU actie worden ondernomen. Omdat het anders kan!

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden