Zó! Zoetermeer en GroenLinks uiten zorgen over wachtlijst Veilig Thuis Haaglanden (VTH)

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De fracties van Zó! Zoetermeer en GroenLinks hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend over de situatie bij Veilig Thuis Haaglanden.

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. De fracties schrijven dat zij zich zorgen maken over de brief die de gemeenteraad op 19 februari 2019 heeft ontvangen. In die brief deelt het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis Haaglanden (VTH) mee dat er wachtlijsten zijn. In de brief wordt gesteld dat ‘werken binnen wettelijke termijn een doel is’ en dat ‘grote wachtlijsten daarom onwenselijk zijn.’

De fracties wijzen erop dat tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2020 de raad een breed gedragen amendement heeft aangenomen om in de zienswijze op te nemen dat wij de overschrijding van die wettelijke termijn zeer ernstig achten en dat de wettelijke termijn een maximale termijn is.

Zó! Zoetermeer en GroenLinks schrijven verder dat: “Naast de toename van het aantal meldingen wegens de verscherpte meldcode blijkt het al enige jaren problematisch om voldoende goed personeel te vinden en/of te behouden. De oplossing voor dit probleem lijkt, ondanks een ‘plan van aanpak’, verder weg dan ooit. In het Algemeen Dagblad lezen wij dat de directeur van VTH is opgestapt, en met haar enkele managers. Wij vrezen voor de continuïteit van de noodzakelijke dienstverlening.”

In de schriftelijke vragen willen de fracties van Zó! Zoetermeer en GroenLinks helderheid over de huidige daadwerkelijke situatie. Ze vragen het college om de geruchten te bevestigen en welke actie genomen wordt of moet worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden