Politieke Partijen ontevreden over verloop debatten

Foto: Redactie Zoetermeer

Zó! Zoetermeer, PvdA, SP, FvdB, ChristenUnie-SGP, PVV, PDvZ en Zoetermeer Vooruit zijn ontevreden over de manier waarop debatten over de begrotingscyclus verlopen.

In een agenderingsverzoek schrijven de acht partijen dat zij zicht niet volwaardig behandeld voelden tijdens het voorjaarsdebat. Zij willen voorkomen dat dit een tweede maal gebeurt tijdens de komende begrotingsbehandelingen.

De partijen schrijven zelf aan de gemeenteraad: “In de Zoetermeerse democratische traditie was het een goed gebruik dat de coalitie op een aantal punten afspraken maakte. Die afspraken werden vastgelegd in een openbaar coalitieakkoord en voor het overige werd het politieke debat gebruikt om met wisselende meerderheden vorm te geven aan de toekomst van de stad.

Voorjaarsdebat

De ontevredenheid over de behandeling van de voorjaarsnota komt ook duidelijk naar voren: “Vooral tijdens het voorjaarsdebat, hebben wij – leden van de oppositie – ervaren dat de fracties van de coalitie, voorafgaand en tijdens de tweedaagse behandeling van de begrotingsstukken, onderling harde afspraken hadden gemaakt over praktisch alles. Hoewel het natuurlijk niet de bedoeling is van het dualisme dat alles achter de schermen wordt bedisseld – juist niet – heeft de oppositie geen wettelijke mogelijkheden om iets te doen tegen een dergelijk machtsspel. Argumenten die de basis van het debat zouden moeten vormen zijn kansloos als de uitkomst van het debat al vaststaat en leden van de coalitie zitten te zuchten omdat zij het zonde van hun tijd vinden om ernaar te moeten luisteren.

Bij vastliggende afspraken in de coalitie is er geen ruimte meer voor de coalitiepartijen om voor hun eigen standpunten meerderheden te zoeken, immers dat ligt vast in coalitieafspraken.

Begrotingsdebat

Vooruitlopend op het begrotingsdebat willen de acht oppositiepartijen vooraf bespreken op welke manier de Zoetermeerse politiek transparanter en beter kan. Ze schrijven daar zelf over: “Binnen enkele maanden staat het najaarsdebat voor de deur. Hierbij moeten de besluiten van het voorjaarsdebat verder worden uitgewerkt en moet de financiële toekomst van de stad worden veiliggesteld. Wij – leden van de oppositie – voelen er niets voor om aan het debat deel te nemen als decorstukken in een soort lang en saai toneelstuk. Onze inwoners verdienen beter! Wij willen, ruim vóór het begrotingsdebat, graag in de openbaarheid bespreken hoe de fracties van de coalitie zich voorstellen dat de begrotingsbehandeling wordt vormgegeven. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bespreking kan een beoogde werkwijze aan het college worden meegegeven. Wij kunnen ons eventueel ook voorstellen dat het coalitieakkoord vanwege de gewijzigde omstandigheden wordt bijgesteld, zodat in alle openheid vooraf duidelijk wordt wat de afspraken zijn. Ons uitgangspunt is dat we in een open gesprek over de toekomstige werkwijze van de raad, de verstandhouding kunnen normaliseren. We hopen dat de leden van de coalitie het weer aandurven om ruimte te maken voor wisselende meerderheden en dat de besluitvorming in de Zoetermeerse politiek gebaseerd kan worden op argumenten die in een openbaar debat worden gewisseld.

Met veel partijen in de Zoetermeerse raad is onderling debat lastig. Zeker als er complexe veelzijdige stukken op de agenda staan zoals de begroting, want in de begroting worden de coalitieafspraken verder uitgewerkt om tot uitvoering gebracht te worden. Tijdens het begrotingsdebat moet iedere partij aan de beurt komen, dat is logisch. Dertien partijen in de gemeenteraad met alle dertien de wil om onderscheidend te zijn met een eigen voor de kiezer herkenbare mening, brengt nu eenmaal een zeer diffuus debat. Vijf coalitiepartijen VVD, LHN, D66, GroenLinks en CDA, zullen het college willen steunen en daarnaast ook hun eigen herkenbare punten willen verzilveren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden