Zó!: Kwaliteit daklozenopvang onvoldoende

Foto: Zó! Zoetermeer

De fractie van Zó! Zoetermeer schrijft in schriftelijke vragen aan het college dat zij de kwaliteit van daklozen opvang onvoldoende vindt.

Zó! Zoetermeer verwoord het als volgt: In december 2017 is het rapport van de Rekenkamer Den Haag verschenen met vergaande conclusies over de kwaliteit van de daklozenopvang in Den Haag. Omdat Den Haag tot 2020 centrumgemeente is voor de opvang van daklozen en daarom ook de daklozen van Zoetermeer opvangt, hebben wij dit rapport goed bestudeerd.

De hoofdconclusie van het rapport is:

  • ‘De gemeente biedt in de uitvoering van de maatschappelijk opvang, aan mensen die zich melden omdat ze dakloos zijn, onvoldoende passende ondersteuning’.
  • Uit de deelconclusies blijkt o.a. dat de gemeente onvoldoende passende hulp biedt in relatie tot de problematiek en dat Den Haag onvoldoende de regie voert op begeleiding en doorstroom.
  • Uit de reactie van B&W van Den Haag blijkt dat het college het niet altijd eens is met de conclusies van het rapport maar dat er zeker verbeteringen nodig zijn.
  • Wij gaan ervan uit dat het college van Zoetermeer op de hoogte is van dit rapport en de reactie van B&W Den Haag.

Zó! maakt zich zorgen over de opvang van Zoetermeerders die door omstandigheden dakloos worden. Daarom hebben we de volgende vragen:

  1. Heeft het college naar aanleiding van dit rapport contact gehad met het college van de gemeente Den Haag?
  2. Zo ja, wat zijn de resultaten van deze bespreking?
  3. Zo niet, is het college nog van plan hier het college van Den Haag op aan te spreken?
  4. Wat vindt het college van Zoetermeer dat er moet gebeuren om de opvang te verbeteren?
  5. Is het college van plan zelf ook nog maatregelen te nemen tot aan het moment dat Zoetermeer zelf de beschikking krijgt over de gelden van Beschermd Wonen (2020)?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden