Bezuiniging DSW van de baan: ‘7,5 ton niet reëel’

Guus Liqui Lung (CDA)
Foto: Redactie Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft maandag een extra bezuiniging van 7,5 ton op de DSW, de sociale werkplaats, geschrapt. Aanleiding daarvoor was een amendement van het CDA. In plaats van de bezuiniging moet de directie van de sociale werkplaats nu voor 31 maart komen met een reëel plan om de kosten te verlagen.

‘Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking mee kunnen doen in de samenleving,’ vertelt CDA-fractielid Guus Liqui Lung. ‘Sociale werkplaatsen bieden mensen die kans. Ondanks hun arbeidsbeperking kunnen ze werken, een salaris verdienen en een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden. En dat is een groot goed.’

Niet reëel

DSW kampt al jaren met een tekort op de begroting. In 2018 loopt dat tekort op tot 3,1 miljoen euro. Het eerder ingezette herstructureringsplan blijkt niet te werken. Het college stelde daarom voor om taakstellend 750.000 euro te bezuiniging. Het CDA vindt de bezuiniging van 7,5 ton niet reëel. Deze komt namelijk bovenop een bezuiniging van 400.000 die al eerder was voorzien. In totaal zou DSW dan 1,15 miljoen euro moeten besparen. Liqui Lung: ‘En dat gaat volgens ons niet lukken, zonder dat dat grote gevolgen heeft voor de mensen die van de sociale werkvoorziening afhankelijk zijn.’

Liqui Lung wijst erop dat DSW in het verleden opgelegde bezuinigingen ook niet realiseerde. ‘Dus waarom nu wel. Wij vinden het beschutte werk belangrijk. Schrap daarom de 7,5 ton en geef het bestuur de gelegenheid om vóór 31 maart dit jaar met een haalbaar herstructureringsplan te komen. Dat hebben we verwoord in een amendement, en de meerderheid van de gemeenteraad was het daarmee eens.’

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken, vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij kunnen in of via een sociale werkvoorziening werken. De gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werken bij de uitvoering van de wet samen in de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden