Feestelijke afsluiting ouderkamer NOOZ

Foto: Piëzo

Bij NOOZ (Nieuwkomersvoorziening Opvang en Onderwijs Zoetermeer) spelen de ouders een belangrijke rol.

Zo zijn ouders, samen met vrijwilligers van Piëzo, betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van de technische en creatieve lessen en heeft de school ook een ouderkamer. In de ouderkamer krijgen deze ouders informatie over het onderwijs aan hun kind en over organisaties en mogelijkheden binnen hun nieuwe stad.

Ook wordt aandacht besteed aan hun eigen ontwikkeling, onder andere door middel van taallessen en lessen burgerschap. De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie werd echter feestelijk afgesloten. Ouders en kinderen versierden samen cupcakes, waarna de kinderen nog een toneelvoorstelling verzorgden voor hun ouders.

Reacties

Cookieinstellingen