ONC Parkdreef ontvangt predicaat Technasium en licentie Bèta Challenge ‘Bètatechnisch onderwijs voor alle niveaus’

Davy Looije en Silas Weinert met de felbegeerde plaquettes Bèta Challenge en Technasium
Davy Looije en Silas Weinert met de felbegeerde plaquettes Bèta Challenge en Technasium
Foto: Oranje Nassau College Parkdreef

Oranje Nassau College (ONC) Parkdreef heeft zowel het predicaat Technasium als de licentie Bèta Challenge ontvangen. Het afgelopen jaar heeft de school aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die worden gesteld om het predicaat en de licentie te ontvangen.

Op respectievelijk 1 juni en 25 mei werden de officiële plaquettes uitgereikt. Met het Technasiumprogramma voor havo en vwo en Bèta Challenge voor mavo, heeft de school een volledig aanbod met betrekking tot technologisch projectonderwijs.

Technasium

Het ONC heeft het afgelopen schooljaar het introductieprogramma om Technasium te worden met goed gevolg doorlopen en voldoet aan alle kwaliteitseisen van Stichting Technasium. De school mag daarom nu het predicaat Technasium voeren; een kwaliteitskeurmerk voor innovatief bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. “Het introductiejaar verliep vlot. We hebben al enkele mooie projecten gedraaid”, vertelt Silas Weinert, Technator op ONC Parkdreef.

Bèta Challenge

Tegelijk met de introductie voor Technasium, startte de school met voorbereidingen voor Bèta Challenge. Na een toetsing van de kwaliteit van het programma door het Bèta Challenge Consortium, mocht de school de officiële licentie in ontvangst nemen. Davy Looije, coördinator Bèta Challenge: “Met dit programma bieden we onze mavoleerlingen een uitdagend onderwijsprogramma dat aansluit op diverse technologische vervolgopleidingen in het mbo én op het Technasium op de havo.”

Davy Looije en Silas Weinert met de felbegeerde plaquettes Bèta Challenge en Technasium

Uitdagend en actueel bètatechnisch projectonderwijs

Binnen het Technasium staat het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal, bij Bèta Challenge het vak Technologie & Toepassing (T&T). Tijdens de lessen O&O en T&T lossen de leerlingen met behulp van moderne bèta-technische technologieën levensechte problemen op van bedrijven en instellingen uit de omgeving. Vanaf het schooljaar 2022-2023 hebben alle havo- en vwo-leerlingen in klas 1 O&O op hun rooster staan. In klas 2 kunnen ze kiezen voor het Technasium. De mavoleerlingen volgen in klas 1 en 2 het vak T&T en kunnen er vanaf klas 3 voor kiezen. De leerlingen ontwikkelen competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals onderzoeken, ontwerpen, communiceren, samenwerken, plannen en organiseren, en projectmatig werken. Doordat ze al vroeg kennismaken met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, zijn ze goed voorbereid op een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector.

Unieke samenwerking

Met het predicaat en de licentie is ONC Parkdreef volwaardig partner in de landelijke Technasium- en Bèta Challenge-netwerken. Binnen deze netwerken werkt het ONC gezamenlijk met andere ambitieuze scholen aan de ontwikkeling en kwaliteit van technologisch onderwijs. Ook zoekt ze hierin actief verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. De bij de netwerken aangesloten scholen kunnen zo direct profiteren van elkaars kennis en ervaring.

Weinert en Looije zijn enthousiast: “Nu het predicaat en de licentie binnen zijn, biedt ONC Parkdreef alle niveaus innovatief bètatechnisch onderwijs. Nu is het zaak om de vakken O&O en T&T verder te ontwikkelen en de programma’s en ons netwerk aan opdrachtgevers verder uit te bouwen.”

Reacties

Cookieinstellingen