Adviezen voor schonere lucht aan nieuw college Zoetermeer

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer (MLZ) heeft de gemeenteraad 12 dringende adviezen bezorgd voor het verwezenlijken van schonere lucht. Niets doen is volgens de MLZ geen optie, aangezien uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat luchtvervuiling in Zoetermeer jaarlijks ongeveer 80 sterfgevallen veroorzaakt.

“De nu nog vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofoxides. Dat kan leiden tot long en hartklachten”, concludeert de MLZ uit eigen metingen op diverse plaatsen in de stad. “Daarom is het belangrijk maatregelen te nemen om de lucht in de stad gezonder `. MLZ bepleit ondermeer:

  • Het instellen van een milieuzone, waar vervuilende dieselauto’s, dieselvrachtwagens en dieselautobussen niet mogen rijden.
  • Auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk buiten de stad om laten rijden en deze via de beste routes de stad in en uit leiden.
  • Ondernemers vragen om praktischer en schoner goederenvervoer in de (binnen)stad te gebruiken.
  • Snorfietsers op een aantal wegen op de rijbaan laten rijden in plaats van op het fietspad. Met een helm op. Dat is gezonder voor fietsers en veiliger voor iedereen. Deze maatregel verbetert ook de doorstroming en de verkeers-veiligheid op het fietspad.

De voorzitter van MLZ, Peter Vergers, bood een exemplaar van de aanbevelingen aan Bas Eenhoorn, de formateur van het nieuwe college en aan de raadsfracties aan.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen