Kritiek op ‘detonatie SnowWorld’ en ‘Olifantenpaadjes’

Foto: Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken

Er is met de natuurwaarden in het Buytenpark weinig mis. Zo blijkt uit het in opdracht van de Haagse natuurvereniging AVN gemaakte BROEDVOGELMONITORING 2020 Buytenpark-West Zoetermeer.

Adri Remeeus van het gelijknamige onafhankelijke natuuronderzoeksbureau ziet twee uitzonderingen: de ‘detonatie van SnowWorld’ en ‘olifantenpaadjes’ van mountainbikers en anderen. Het rapport werd vanmiddag overhandigd aan wethouder Jakobien Groeneveld.

Het is geruststellend dat er niets extra nodig is ter vergroting van de natuur- en vogelwaarden van het Buytenpark. Remeeus stelt dat in het bijzonder op de door hem geconstateerde gevarieerde vogelbevolking. “Vogels zijn goede graadmeters en geven door hun verspreiding aan, hoe het met de kwaliteit van het landschap is gesteld. In het Buytenpark is sprake van een gevarieerde vogelbevolking, die aansluit bij de verschillende leefgebieden bos, struiken en open terrein”.

42 vogelsoorten

Remeeus heeft vorig voorjaar in het Natuur-bestemde deel van het Buytenpark – 40 hectare Buytenpark-west – nauwgezet onderzoek verricht naar de stand van de broedvogels. Daarbij heeft hij 42 verschillende soorten geregistreerd, verdeeld over 402 nesten. Koplopers waren de grasmus (46 broedlocaties), de winterkoning (37) en de zwartkop (30). Maar minstens zo opmerkelijk is volgens het bureau de aanwezigheid van een enkele kleine bonte specht. “Interessant, want deze soort heeft een strikte voorkeur voor oud geboomte en het Buytenpark is een tamelijk jong gebied”. Andere broeders waren onder meer een buizerd, twee roodborsttapuiten, maar liefst 24 rietzangers en 23 tjiftjaffen. Dat zoveel verschillende soorten in het Buytenpark broeden komt door de variëteit aan voedingsmiddelen. De goed ontwikkelde gelaagdheid stimuleert een rijk insectenleven. Vogels laten zich bij de keuze van nestplaatsen niet alleen leiden door het landschap; de aanwezigheid van voldoende voedsel om jongen groot te kunnen brengen is noodzakelijk.

Aankleding

Toch zijn er ook aandachtpunten. Over SnowWorld zegt Remeeus: “Het staat er en daar is weinig aan te veranderen, maar de detonatie met het omliggende natuurgebied is storend. Het verdient aanbeveling te onderzoeken hoe dit kan worden teruggebracht. Dank aan een groene aankleding door hoge bomen rondom het complex en een hangende tuin. Het zou voor de vele gebruikers van het Buytenpark aantrekkelijker zijn als SnowWorld minder in het zicht staat”. Een ander kritiekpunt zijn de ‘olifantspaadjes’: niet-reguliere fiets- en wandelpaadjes. Die worden gemaakt door joggers, hondenuitlaters en mountainbikers. Remeeus: “Het park wordt druk gebruikt door recreanten, vooral gedurende de weekends. De recreatievormen lijken goed van elkaar gescheiden, maar door het ontstaan van olifantspaadjes ontstaat er hier en daar veel druk. Dat geldt met name voor het opgaande bosgedeelte west van het SnowWorld-complex. Ook waaiert de mountainbikeroute sterk uit. Uit de broedvogelverspreiding blijkt dat dit gebiedsdeel het dunst is bevolkt.

Wethouder blij

Wethouder Groeneveld is blij met dit rapport. “Het is fijn als bevestigd wordt dat het ergens met de natuur in de gemeente goed gaat. Dit wordt ook zeker in de raad besproken. Het is ook een goede onderbouwing om een onjuist beeld recht te zetten. Nog steeds denken mensen dat het Buytenpark een vuilnisbelt is met wat aarde erover. Dit rapport toont aan dat het park echt veel meer is en daadwerkelijk een waardevolle bijdrage levert aan de natuur en aan de natuurbeleving van Zoetermeerders. Daarnaast versterken het Buytenpark en de nabijgelegen Nieuwe Driemanspolder elkaar. Ook dat is winst voor onze gemeente.”

Reacties

Cookieinstellingen