PvdA: Uitstel gemeentelijke belastingen vanwege coronavirus

Foto: Redactie Zoetermeer (pixabay.com)

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. De partij wil dat op lokaal niveau ondernemers en inwoners ook gesteund worden.

De PvdA schrijft: “De Corona-crisis grijpt om zich heen. Landelijk zijn diverse maatregelen genomen, zowel in het belang van de volksgezondheid als om de economie draaiende te houden. Het kabinet gaat ondernemers (klein en groot) en zzp-ers ondersteunen. Voor gedupeerde werknemers komt er een gedeeltelijke werkloosheidsuitkering (bedrijven vragen dit aan). Ook afzonderlijke gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid.”

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen en de moeilijke situatie stelt de PvdA twee vragen aan het college:

  1. Is het mogelijk dat ook de belastingbetalers van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de komende maanden uitstel van betaling krijgen? Het gaat de PvdA hierbij om iedereen, dus: ingezetenen, bedrijven (inclusief agrariërs), kleine ondernemers, zzp-ers. Iedereen kan immers de komende tijd door de Corona-crisis in financiële problemen geraken.
  2. Is het college bereidt om met onmiddellijke ingang dit uitstel van betaling te verlenen? Zo ja, wanneer gaat de regeling in? Zo nee, waarom niet?

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden