Na 5 jaar eindelijk nieuw bomenbeleid!?

Foto: Burgerinitiatief “Groene stad, prettig wonen tussen bomen”

Op 1 oktober aanstaande vindt er in ‘De Sniep’ een samenspraakavond plaats waarin de inwoners van onze stad zich kunnen uitspreken over een (concept) nieuw bomenbeleid in Zoetermeer.

Voor de 450 ondertekenaars van het Burgerinitiatief “Een groene stad prettig wonen tussen bomen”, dat al in maart 2015 werd ingediend, (hopelijk) een van de laatste stappen op een lange weg….

Aanleiding voor het burgerinitiatief was de klacht van veel inwoners dat de Gemeente nauwelijks oor had voor meldingen over overlast door bomen. Ook de communicatie tussen Gemeente en inwoners liet op dat gebied zeer te wensen over. Eind 2014 kwamen veel van deze inwoners samen in een bijeenkomst georganiseerd door Zó! Zoetermeer. Besloten werd een burgerinitiatief te starten, dat door vier zogenaamde ‘schrijvers’ -tot dát moment totaal onbekenden van elkaar- op papier zou worden uitgewerkt.

Ofwel: het nut van het burgerinitiatief ‘Een groene stad prettig wonen tussen bomen’

Nadat het burgerinitiatief in 2015 was aangeboden aan B&W, stonden medewerkers van de gemeente aanvankelijk wat sceptisch tegenover het initiatief en de intenties van de ‘schrijvers’ ervan. Gaandeweg zagen zij in dat het hier geen mensen betrof die ‘zomaar even bomen wilden laten kappen’, maar om burgers die gewoon serieus genomen wilden worden in hun klacht. Met name door betere communicatie vanuit de gemeente, maar ook door het meedenken over objectieve criteria voor het vaststellen van overlast door bomen. De intensieve samenwerking die daarna volgde heeft uiteindelijk geleid tot het concept bomenbeleid dat op 1 oktober aan de inwoners van Zoetermeer wordt voorgelegd.

Wat heeft dit burgerinitiatief uiteindelijk opgeleverd?

Dat een burgerinitiatief wel degelijk nut heeft bewijst het volgende:

  • Er staan nu duidelijke en objectieve criteria op papier voor het vaststellen van (schaduw)overlast door bomen.
  • Deze criteria zijn verder uitgewerkt en getoetst door een onafhankelijke externe adviescommissie Bomen. Deze commissie krijgt in het nieuwe beleid een permanente status. Bij gecompliceerde kwesties kan nu een gefundeerd en objectief oordeel worden geveld: iets waar veel andere gemeenten jaloers op kunnen zijn.
  • Bij kwesties die aan de externe adviescommissie worden voorgelegd, wordt de situatie ter plekke bekeken en krijgt de indiener van de klacht de gelegenheid zijn/haar verhaal persoonlijk toe te lichten.
  • De communicatie is verbeterd door onder andere meer en duidelijker informatie van de gemeente aan betrokkenen en -indien nodig- het organiseren van samenspraak bijeenkomsten in de buurt.
  • De informatie op de website van de gemeente is verbeterd. Daar waar nodig zijn overbodige ‘zoekstappen’ op de website verwijderd of juist directe verwijzingen naar andere pagina’s of documenten opgenomen.

De initiatiefnemers zijn er nog niet!

Hoewel de ‘schrijvers’ van het burgerinitiatief, Ruud van der Gaag en Renske Kamminga-Koblens, in grote lijnen tevreden zijn over het nu voorliggende nieuwe beleidsvoorstel, is het uiteindelijk de gemeenteraad die beslist of het nu voorgestelde nieuwe bomenbeleid (al dan niet met wijzigingen) daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zij blijven de ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden