Burgemeester Aptroot: Club magnum zes maanden dicht

Burgemeester Aptroot
Foto: Gmeente Zoetermeer

Burgemeester Aptroot heeft de gemeenteraad geinformeerd over de maatregel die hij treft naar aanleiding van de (tweede) aangetroffen handgranaat bij Club Magnum.

In een memo gericht aan de gemeenteraad schrijft het college over twee clubs, Club Magnum en El Sultana. De maatregel die burgemeester Aptroot treft staat daarin als volgt verwoord:

Club Magnum

In aanvulling op de tijdelijk sluiting van twee weken acht ik het noodzakelijk ten aanzien van club Magnum een nadere maatregel op basis van de Horecasanctiestrategie Openbare Orde (verder: de HSO) te nemen. Dit gezien het feit dat de club in ruim een jaar tijd twee keer is beschoten en er tweemaal een handgranaat is aangetroffen. Daar komt bij dat de exploitant het veiligheidsplan niet volledig naleeft. Ik heb besloten deze club voor de duur van zes maanden te sluiten, ingaande op het moment waarop de sluiting van twee weken eindigt. Ook is de eigenaar van deze club verplicht een exploitatievergunning aan te vragen.

El Sultana

Ten aanzien van El Sultana is mijn besluit anders. De aanslag lijkt niet gericht op dit horecabedrijf. Bovendien heeft El Sultana, voor zover mij bekend, het veiligheidsplan altijd nageleefd. Ook is er vanuit een opsporingsbelang geen reden om El Sultana voor een langere periode te sluiten. Wel heb ik El Sultana officieel gewaarschuwd op grond van de HSO. Dat heeft tot gevolg dat ook de exploitant van El Sultana een exploitatievergunning moet aanvragen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden